Header ads

Showing posts with the label thu-thuat-blogShow all
Cách chèn nút "Pin it" cho các hình ảnh trên blog/ web.
Cách tạo related post với ảnh thumbnail sau mỗi bài post trên blogger
Cách tạo sticky widget cho blogspot
Cách chỉnh kích thước hình ảnh tự động trên blogger
Cách tạo banner quảng cáo trượt dọc hai bên website/ blogger