sketch

Nhà Bình_ Phương án Sketch phóng khoáng.

Một vài yêu cầu mới được đăt ra, tiến độ được điều chỉnh, hôm nay mình để xuất một phương án tương đối mới lạ cho ngôi nh…

Phác Thảo Kiến Trúc.

Cũng giống như bao kiến trúc sư khác, trong quá trình làm việc, Thi vẫn hay sketch để cho ra được nhiều ý, ra nhiều giải …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào