Header ads

Showing posts with the label norman fosterShow all
Hé lộ phương án thiết kế tháp mái kính cho nhà thờ Đức Bà paris
Thiết kế siêu trụ sở ngân hàng China Merchants của công ty Foster and partners ở Thẩm Quyến
Công ty Foster and Partners công bố thiết kế trụ sở DJI tai Thẩm Quyến