nhà Bình

Nhà Bình_ Phương án Sketch phóng khoáng.

Một vài yêu cầu mới được đăt ra, tiến độ được điều chỉnh, hôm nay mình để xuất một phương án tương đối mới lạ cho ngôi nh…

Nhà Bình _ Phương án mới hiện đại.

Tiếp theo bài Nhà Binh ở lần đăng trước, hôm nay mình sẽ giới thiệu phương án mới đã đươc cập nhật chi tiết hơn qua việc …

Nhà Bình

Khuôn viên căn nhà kích thước 5x13 m,xây 2 tầng, diện tích sử dụng khoảng 100 m2.  Phương án xây dựng được bố trí như sa…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào