Header ads

Showing posts with the label elon-muskShow all
Tên lửa Falcon-9 hoàn thành sứ mệnh đầu tiên khi đưa vệ tinh Merah Putib lên quỹ đạo trái đất