1. Tìm kiếm thông tin trên website

Gõ vào từ khóa hay nội dung lên thanh Tìm kiếm nội dung để tra những mục cần tìm


Hướng dẫn sử dụng trang pkientruc.com
Gõ thông tin cần tìm kiếm như trên hình này nhé
Hướng dẫn sử dụng website pkietruc.com
Hoặc có thể tìm kiếm ở khung này nhé


2. Những chuyên mục chính của website


Hướng dẫn cách sử dụng website pkietruc.com
Các thông tin trên thanh menu


3. Đăng ký email để cập nhật bài viết mới nhất của trang


Hướng dẫn sử dụng website pkietruc.com
Cập nhật bài mới nhất với pkientruc.com 4. Tham khảo một vài chuyên mục phụ của trang như các điều khoản, bảo mật, cộng tác viết bài...


Hướng dẫn sử dụng website pkietruc.com
Các thông tin về điều khoản, chính sách, liên hệ mà các bạn có thể quan tâm


5. Trang không lấy quảng cáo làm mục đích chính mà chỉ mong có đủ kinh phí để duy trì hoạt động. Ngoài vị trí đặt quảng cáo như trên, bạn còn có thể thấy xuất hiện trong từng bài đãng cụ thể.

Chúc các bạn tìm thấy những thông tin bổ ích từ website nhé.
............................