Dù đã được lên thị xã chính thức từ năm 2013 nhưng khi tìm kiếm các thông tin cũng như bản đồ quy hoạch hầu như rất ít thấy.  Duy nhất chỉ cá tấm bản đồ phối cảnh quy hoạch toàn thị xã thể hiện khá đầy đủ các thành phần chức năng cũng như hiện trạng, địa hình...


Phối cảnh quy hoạch tổng thể thị xã Hương Trà
Toàn cảnh quy hoạch trung tâm thị xã Hương Trà bao gồm phần trung tâm cũ là thị trấn Tứ Hạ cùng vơi phần mở rộng xung quanh


Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây xựng thị trấn Tứ hạ- huyện Hương Trà- Tỉnh Thừa Thiên Huế

Giai đoạn 2008-2020 định hướng đến 2030

Phối cảnh tổng thể

Tỷ lệ :1/10000