Bìa hồ sơ thiết kế chi tiết nhà phố 4x 12 mét 3 tầng
Bìa hồ sơ thiết kế chi tiết nhà phố 4x 12 mét 3 tầng

Hồ sơ mẫu thiết kế chi tiết phần kiến trúc công trình nhà phố cao 3 tầng với đầy đủ các thành phần bản vẻ từ tổng thể đến chi tiết nhỏ nhất. Bản vẻ đảm bảo yêu cầu để làm việc với các bộ bôn khác nhau như kết cấu, điện, nước, thông tin liên lạc, internet...


Hồ sơ thiết kế pdf full xem trước cho các bản vẻ mặt bằng mặt đứng tổng thể


Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố quận 12- hạng mục kiến trúc bao gồm file mẫu pdf và autocad


- File pdf:
    https://drive.google.com/file/d/19tEGsMWrHyjzJ9TXVVCA7pFh1n7qqz_-/view


- File autocad: