Header ads

Giáo trình: sổ tay hướng dẫn REVIT

Chia sẽ giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm Revit khá hay cho các bạn kèm theo minh họa rõ ràng và chi tiết các bước


Phần 1: DỰNG HÌNH
Bài 1: Giao diện và các vấn đề cơ bản
A- Lời giới thiệu
- 2 điểm mạnh chính của Revit:
+ Tính đồng bộ cao. Ví dụ: tự động cập nhật các hình chiếu và bảng khối lượng khi ta chỉnh sửa mô hình 3D.
+ Xuất bảng khối lượng tự động.
 - Như vậy là 1 người học thông minh thì chúng ta nên tập trung khai thác 2 điểm mạnh này.
B- Giao diện + Phía trên: Thẻ chứa nhiều nhóm lệnh, nhóm lệnh chứa nhiều nút lệnh (Menu) + Phía trái: Vùng quản lý thông tin dự án (Project browser) + Phía phải: Vùng quản lý thông tin đối tượng (View properties) + Phía dưới: Thanh điều khiển sự hiển thị đối tượng trên hình chiếu (View control bar) + Thanh giữa menu và vùng vẽ: là thanh tùy chọn, xuất hiện khi ta thực hiện lệnh (Option bar)
C- Các vấn đề cơ bản
1- Gọi lệnh: Nên áp dụng lệnh tắt này để dựng hình. Gõ lệnh + spacebar (Lưu ý: Một số lệnh không cần nhấn spacebar)
2- Kết thúc lệnh: Nên dùng ESC
3- Cách chọn đối tượng cơ bản - Click vào đối tượng + Nhấn giữ Ctrl để chọn thêm đối tượng. + Nhấn TAB và rà gần đối tượng, các đối tượng liên kết với nhau sẽ hiện lên. + Nhấn phải chuột chọn select all instances để chọn các đối tượng có đặc tính giống đối tượng được chọn. - Dùng chuột quét vùng chọn (từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái) - Chọn lọc dùng Filter.
4- Bắt điểm: Chức năng bắt điểm của Revit rất nhạy, ta chỉ cần rà chậm gần đối tượng (+ nhấn TAB) thì chương trình sẽ lựa chọn các chế độ bắt điểm.
5- Chuyển khung nhìn: Ta double chuột tại các View trên khung bên trái (project browser)
6- Zoom - Pan - Zoom: thu phóng màn hình (zoom toàn màn hình: click phải chọn Zoom to fit) - Pan: di chuyển khung nhìn. Nhấn giữ chuột giữa để di chuyển khung nhìn.
7- Quan sát 3D
- Mở 3Dview - Giữ shift + chuột giữa và quay để xem
8- Thiết lập cấu hình cần thiết - Option\General\Default view discipline: Bộ môn mặc định khi tạo hình chiếu mới. - Option\Graphics: Màu sắc vùng vẽ và đối tượng được chọn - Option\File location: Đường dẫn truy cập file. 9- Dựng hình cần tuân theo thứ tự sau: - Lưới trục, Cao độ tầng, Tường, Cột, Dầm, Sàn, Thang, Mái, Cửa, Vật dụng.

 ------------
Bài 2: Lý thuyết dựng hình cơ bản
Chúng ta sẽ học 5 công cụ dựng hình cơ bản sau:
 1- Dựng bằng line
2- Dựng bằng hình chữ nhật
3- dựng bằng đường tròn
4- Dựng bằng cung tròn đi qua 3 điểm
5- Dựng bằng cách pick vào 1 line


A- Vẽ liên tục hay ngắt quãng B- Khoảng cách tới vị trí chuột khi vẽ C- Bán kính góc bo Di chuyển đối tượng (M) - Dùng lệnh Move (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Click chuột vào đối tượng (giữ và rê) - Click vào đối tượng và dùng phím mũi tên Copy đối tượng (CC) - Dùng lệnh CC (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Giữ phím Ctrl, nhấn giữ rê chuột để copy đối tượng. - Ctrl+C - Paste (áp dụng cho các view khác nhau)
Xoay đối tượng (RT)
- Dùng lệnh RT (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Lưu ý: trước khi quay ta có thể chọn lại tâm quay bằng cách dùng chuột kéo tâm xoay sang vị trí mới.
Tạo đối tượng song song (O) - Dùng lệnh O (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành)
Bắt dính đối tượng (Align) - Dùng lệnh AA (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) Tạo đối tượng đối xứng (MI) - Dùng lệnh MI - Chọn trục đối xứng có sẵn hoặc vẽ trục đối xứng - Lưu ý: có thể giữ hoặc bỏ đối tượng ban đầu Kéo 2 đối tượng chạm nhau (TR/EX) - Dùng lệnh TR: chọn 2 dối tượng cần chạm nhau (cắt bỏ phần thừa cả 2 đoạn) - Dùng lệnh EX: chọn đối tượng chặn, chọn tiếp đối tượng cần cắt (lưu ý: chọn phần cần giữ) Cắt đối tượng làm 2 phần (Split) - Cắt không có khe hở - Cắt có khe hở
Sao chép thuộc tính đối tượng (MM) - Dùng lệnh MM: chọn đối tượng mẫu, chọn tiếp đối tượng cần chép thuộc tính

Tạo đối tượng tương tự (thường dùng) - Chọn vào đối tượng mẫu - Dùng lệnh tắt " ` " phím bên trái phím số 1 - Tạo đối tượng mới (sử dụng 5 công cụ dựng hình)

Tham khảo và tải full giáo trình ở đây : https://drive.google.com/file/d/1SQqf00Z2uUcY2yQGIUzjEGspLu4_zvYa/view?usp=sharing

Bình Luận Của Bạn

0 Comments