Chia sẽ giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm Revit khá hay cho các bạn kèm theo minh họa rõ ràng và chi tiết các bước


Phần 1: DỰNG HÌNH
Bài 1: Giao diện và các vấn đề cơ bản
A- Lời giới thiệu
- 2 điểm mạnh chính của Revit:
+ Tính đồng bộ cao. Ví dụ: tự động cập nhật các hình chiếu và bảng khối lượng khi ta chỉnh sửa mô hình 3D.
+ Xuất bảng khối lượng tự động.
 - Như vậy là 1 người học thông minh thì chúng ta nên tập trung khai thác 2 điểm mạnh này.
B- Giao diện + Phía trên: Thẻ chứa nhiều nhóm lệnh, nhóm lệnh chứa nhiều nút lệnh (Menu) + Phía trái: Vùng quản lý thông tin dự án (Project browser) + Phía phải: Vùng quản lý thông tin đối tượng (View properties) + Phía dưới: Thanh điều khiển sự hiển thị đối tượng trên hình chiếu (View control bar) + Thanh giữa menu và vùng vẽ: là thanh tùy chọn, xuất hiện khi ta thực hiện lệnh (Option bar)
C- Các vấn đề cơ bản
1- Gọi lệnh: Nên áp dụng lệnh tắt này để dựng hình. Gõ lệnh + spacebar (Lưu ý: Một số lệnh không cần nhấn spacebar)
2- Kết thúc lệnh: Nên dùng ESC
3- Cách chọn đối tượng cơ bản - Click vào đối tượng + Nhấn giữ Ctrl để chọn thêm đối tượng. + Nhấn TAB và rà gần đối tượng, các đối tượng liên kết với nhau sẽ hiện lên. + Nhấn phải chuột chọn select all instances để chọn các đối tượng có đặc tính giống đối tượng được chọn. - Dùng chuột quét vùng chọn (từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái) - Chọn lọc dùng Filter.
4- Bắt điểm: Chức năng bắt điểm của Revit rất nhạy, ta chỉ cần rà chậm gần đối tượng (+ nhấn TAB) thì chương trình sẽ lựa chọn các chế độ bắt điểm.
5- Chuyển khung nhìn: Ta double chuột tại các View trên khung bên trái (project browser)
6- Zoom - Pan - Zoom: thu phóng màn hình (zoom toàn màn hình: click phải chọn Zoom to fit) - Pan: di chuyển khung nhìn. Nhấn giữ chuột giữa để di chuyển khung nhìn.
7- Quan sát 3D
- Mở 3Dview - Giữ shift + chuột giữa và quay để xem
8- Thiết lập cấu hình cần thiết - Option\General\Default view discipline: Bộ môn mặc định khi tạo hình chiếu mới. - Option\Graphics: Màu sắc vùng vẽ và đối tượng được chọn - Option\File location: Đường dẫn truy cập file. 9- Dựng hình cần tuân theo thứ tự sau: - Lưới trục, Cao độ tầng, Tường, Cột, Dầm, Sàn, Thang, Mái, Cửa, Vật dụng.

 ------------
Bài 2: Lý thuyết dựng hình cơ bản
Chúng ta sẽ học 5 công cụ dựng hình cơ bản sau:
 1- Dựng bằng line
2- Dựng bằng hình chữ nhật
3- dựng bằng đường tròn
4- Dựng bằng cung tròn đi qua 3 điểm
5- Dựng bằng cách pick vào 1 line


A- Vẽ liên tục hay ngắt quãng B- Khoảng cách tới vị trí chuột khi vẽ C- Bán kính góc bo Di chuyển đối tượng (M) - Dùng lệnh Move (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Click chuột vào đối tượng (giữ và rê) - Click vào đối tượng và dùng phím mũi tên Copy đối tượng (CC) - Dùng lệnh CC (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Giữ phím Ctrl, nhấn giữ rê chuột để copy đối tượng. - Ctrl+C - Paste (áp dụng cho các view khác nhau)
Xoay đối tượng (RT)
- Dùng lệnh RT (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) - Lưu ý: trước khi quay ta có thể chọn lại tâm quay bằng cách dùng chuột kéo tâm xoay sang vị trí mới.
Tạo đối tượng song song (O) - Dùng lệnh O (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành)
Bắt dính đối tượng (Align) - Dùng lệnh AA (xem một số tùy chọn trên thanh option bar và tự thực hành) Tạo đối tượng đối xứng (MI) - Dùng lệnh MI - Chọn trục đối xứng có sẵn hoặc vẽ trục đối xứng - Lưu ý: có thể giữ hoặc bỏ đối tượng ban đầu Kéo 2 đối tượng chạm nhau (TR/EX) - Dùng lệnh TR: chọn 2 dối tượng cần chạm nhau (cắt bỏ phần thừa cả 2 đoạn) - Dùng lệnh EX: chọn đối tượng chặn, chọn tiếp đối tượng cần cắt (lưu ý: chọn phần cần giữ) Cắt đối tượng làm 2 phần (Split) - Cắt không có khe hở - Cắt có khe hở
Sao chép thuộc tính đối tượng (MM) - Dùng lệnh MM: chọn đối tượng mẫu, chọn tiếp đối tượng cần chép thuộc tính

Tạo đối tượng tương tự (thường dùng) - Chọn vào đối tượng mẫu - Dùng lệnh tắt " ` " phím bên trái phím số 1 - Tạo đối tượng mới (sử dụng 5 công cụ dựng hình)

Tham khảo và tải full giáo trình ở đây : https://drive.google.com/file/d/1SQqf00Z2uUcY2yQGIUzjEGspLu4_zvYa/view?usp=sharing