Chia sẽ model Lumion full setting để các bạ có thể làm quen và tìm hiểu phần mềm khá hay và hữu dụng này nhé

Link tải cho các bạn nào cần ở đây nhé 

Các hình render mẫu cho các bạn tham khảo

Model info:
Chia sẽ bởi: Tô Tiến Vũ  -  Lumion User Group
Phần mềm: Lumion
Lưu trữ: Fshare
Pass: totienvu