Có đôi lúc các bạn sử dụng autocad sẽ không hài lòng với thư viện hatch có sẵn để hatch các mẫu vật liệu chi tiết hơn, bạn sẽ phải tìm thêm các thư viện Hatch custom ở bên ngoài để cài vào máy. 

Link tải thư viện mình để ở bên dưới các bạn chỉ việc tải về cài vô máy với hơn 400 kiểu Hatch custom khác nhau giúp các bạn tha hồ sáng tạo cho bản vẻ thiết kế của mình


Hatch ký hiệu bê tông trên autocad
Hatch bê tông từ thư viện custom sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi bạn chỉ cần dùng 1 lần thay vì phải hatch 2 lần như thư viện mặc định trên autocad

Sau khi tải về các bạn có thể cài vào theo hai cách khác nhau đều được.

1. Cách cài thư viện Hatch vào autocad


1- Chép hết thư viện hatch vừa tải vào thư mục Support theo đường dẫn như sau


C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Support


2- Tạo một đường dẫn để trỏ về tư mục lưu trữ thư viện Hatch vừa tải

Option >>File>> ADD>>Trỏ đến thưu mục lưu thư viện Hatch

Đường dẫn để trỏ về tư mục lưu trữ thư viện Hatch
Tạo đường dẫn  trỏ về tư mục lưu trữ thư viện Hatch vừa tải để autocad tự động cập nhật các mẫu thư viện custom mới nhất


 Đến đây là hoàn tất. Bạn không cần phải khởi động lại máy vẫn có thể sử dụng ngay thư viện mới tải lên bằng cách chọn lựa mẫu Hatch lúc này đã cập nhật trong mục Custom

Thư viện custom cập nhật trên autocad
Thư viện custom cập nhật trên autocad

2. Link tải thư viện Hatch đầy đủ mới nhất


Tải file ở đây :