Enscape cho thấy những ưu thế cực kỳ tuyệt vời của plugin render này như cho ra đời những bản kiết xuất 3d nhanh như điện vốn là một điểm ưu thích của bất cứ dân thiết kế nào

Link cài enscape phiên bản mới nhất 2.5 cho các bạn nào cần bao gồm cả [thuốc giải] trong đó nhé

Link tải cài đặt enscape 2.5


Link tải enscape 2.5 ở đây :