Chia sẽ mẫu biệt thự điển hình khu đô thị Phú Mỹ Hưng đầy đủ bao gồm phần hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế điện ( electrical) và phần hồ sơ thiết kế nước ( water)


Biệt thự thiết kế trên khu đất rộng 18x18 mét có đủ không gian sân vườn xung quanh  quy mô cao 3 tầng tổng cộng
Bản vẻ thiết kế mặt đứng Villa 1
Bản vẻ thiết kế mặt đứng Villa 1- Phú Mỹ Hưngmặt bằng Villa 1
Hình chụp thực tế biệt thự Phú Mỹ Hưng
Biệt thự hoàn thành thực tế

-Link tải hồ sơ thiết kế kiến trúc ở đây:

-Hồ sơ thiết kế điện:    Tải bản vẻ thiết kế điện Villa 1 

-Hồ sơ thiết kế kết nước: Tải bản vẻ thiết kế phần nước Villa 1