Header ads

Hồ sơ thiết kế biệt thự mẫu Villa 1 Phú Mỹ Hưng

Chia sẽ mẫu biệt thự điển hình khu đô thị Phú Mỹ Hưng đầy đủ bao gồm phần hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế điện ( electrical) và phần hồ sơ thiết kế nước ( water)


Biệt thự thiết kế trên khu đất rộng 18x18 mét có đủ không gian sân vườn xung quanh  quy mô cao 3 tầng tổng cộng
Bản vẻ thiết kế mặt đứng Villa 1
Bản vẻ thiết kế mặt đứng Villa 1- Phú Mỹ Hưngmặt bằng Villa 1
Biệt thự hoàn thành thực tế
-Link tải hồ sơ thiết kế kiến trúc ở đây:

-Hồ sơ thiết kế điện:    Tải bản vẻ thiết kế điện Villa 1 

-Hồ sơ thiết kế kết nước: Tải bản vẻ thiết kế phần nước Villa 1

Bình Luận

0 Comments