Header ads

Concept: Kitchen room kèm file 3d SU tham khảo

Phương án thiết kế concept kiểu bếp đã trình cho chủ đầu tư phê duyệt và chấp thuận chia sẽ với các bạn nào cần


lay-out concept
Phương án lay-out trình bày cho chủ đầu tư phe duyệtMô tả: Kitchen room design

Phiên bản : Sketchup 2019 + vray 4.02 + ptc CC

Pass: không cần pass

Link tải ở đây :

Bình Luận

0 Comments