Phương án thiết kế concept kiểu bếp đã trình cho chủ đầu tư phê duyệt và chấp thuận chia sẽ với các bạn nào cần


lay-out concept
Phương án lay-out trình bày cho chủ đầu tư phe duyệtMô tả: Kitchen room design

Phiên bản : Sketchup 2019 + vray 4.02 + ptc CC

Pass: không cần pass

Link tải ở đây :