Chia sẽ model thiết kế nội thất tầng trệt với các chi tiết trang trí hoàn chỉnh kèm theo các bộ vật dụng mới nhất. MÌnh có render một vài góc thừ cho các bạn xem ở phía dưới đây


Model chia sẽ bằng sketch up khoảng 225 mb cho các bạn nào cần