Hôm nay (22/6) là ngày mặt trời lên thiên đỉnh tại chí tuyến Bắc đánh dấu hiện tượng ngày dài nhất trong năm và đêm thì ngược lại. Mặt trời lên thiên đỉnh là vào 12h trưa ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với bề mặt trái đất, do vậy nhiệt lượng nhận được sẽ là lớn nhất. Nói dễ hiểu là 12h trưa các bạn thử đi ra ngoài thì sẽ không thấy bóng của mình in trên mặt đấtĐường chí tuyến nằm ở vĩ độ 23°27' Bắc và Nam những nơi nằm giữa hai đường chí tuyến gọi là vùng nội chí tuyến, nơi có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh trong năm. Điểm cực Bắc của nước ta ở vĩ độ 23°23'N thuộc xã Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến, các nơi trong nước ta đều đã lên thiên đỉnh một lần và trong thời gian tới sẽ được lên thiên đỉnh một lần nữa mà các bạn không biết nó diễn ra khi nào.

mô hình chuyển động tương đối của ặt trời theo địa tâm
Mô hình chuyển động tương đối của ặt trời theo địa tâm

Việc lên thiên đỉnh còn có một hệ quả nữa là tại Bắc Cực sẽ không có ban đêm mà lúc nào cũng sáng như ban ngày, đó là hiện tượng đêm trắng ở vùng có vĩ độ khoảng 60° BắcTương tự ngày 22/12 mặt trời lên thiên đỉnh tại chí tuyến Nam nên bán cầu Nam là mùa hè còn bán cầu Bắc là mùa Đông. Ở khu vực chí tuyến hay giáp chí tuyến Bắc như Bắc Bộ nếu các bạn để ý thì đến ngày 22/12 ánh nắng m
ặt trời sẽ chiếu vào tận sâu trong nhà của bạn nếu nhà bạn mở cửa theo hướng Nam, tại miền Nam, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thì nhà theo hướng Bắc hay Nam thì đều được mặt trời chiếu vào trong nhà nhưng không sâu như miền Bắc vào mùa Đông, khu vực Bắc Trung Bộ thì gần tương tự như Bắc Bộ. Điều này minh chứng cho chuyển động biểu kiến của mặt trời.