block động vẽ cửa
Các block động vẽ sẵn chỉ việc tải về để sài.  Các block động này có đặc điểm là có thể nắm kéo co giãn tùy theo kích thước thực trên bản vẻblock động vẽ cửa
Thư viện tổng hợp các block động vẽ cửa autocad

Các loại chi tiết cửa tạo sẵn giúp bạn vẽ cad nhanh hơn nhiều so với các block thông thường

Link để tải file
Thông tin về thư viện

Tạo bởi: Khanh Vũ  (khanhvu29)