Có một điều hiển nhiên mà ai cũng biết là để xây dựng một tòa nhà dù nhỏ nhất cũng mất rất nhiều công sức và thời  gian. Có khi lên đến hàng mấy năm trời

Tuy nhiên như clip bên dưới đây, để phá hủy các tòa nhà đó thì lại hết sức nhanh chóng, thậm chí chỉ trong chớp mắt là xong