Chia sẽ hai file thư viện cây tổng hợp cho bạn nào cần để dùng diễn họa mặt đứng, phối cảnh, ngoại thất. File gồm nhiều mẫu cây khác nhau cho các bạn tha hồ lựa chọn mẫu cây thích hợp mà mình cần 

Hầu hết các cây thư viện đã được lọc nền nên các bạn có thể lấy mãu dùng trực tiếp chứ không phải xử lý nữa. File 1 khoảng 200mb và file 2 khoảng 900 mb. Link tải ở phía dưới bài

Mẫu cây diễn họa mặt đứng công trình
Những mẫu cây cau để làm trang trí sân vườn, cảnh quang, công viên


Để tải hai file thư viện này các bạn lấy link ở đây nhé: