Phần mềm phong thủy của tác giả: Phạm Minh Tuấn
Tính năng chính của phần mềm
  • 1. Tính tuổi
  • 2. Tính mệnh
  • 3. Tính cung phi
  • 4. Các hướng tốt xấu
  • 5. Tính tuổi phạm kim lâu
  • 6. Tính tuổi phạm hoàng ốc
  • 7. Tính các năm tam tai
  • 8. Tính thiên lộc của tuổi
  • 9. Thước lỗ ban
  • 10. Chuyển đổi lịch......
Link download: https://goo.gl/Zq1MFk
Pass giải nén: [CSDLNO1]
Liên hệ hỗ trợ: phanmem.hp123@gmail.com