Hình ảnh những dòng kênh xanh mát ở thôn quê mang theo những nét đẹp thật khó tảTuy nhiên hầu hết các dòng kênh trong đô thị đều đươc bê-tông hóa một cách cứng nhắc và vô hồn. Ý tưởng nhỏ sau  đây sẽ giúp tái tạo lại bờ kênh để chúng trông sinh động hơn bằng cách bổ sung các mảng xanh hai bên bờ

Một ví dụ về mảng xanh chạyasat bừo kênh rat đẹp