Đồng bộ hóa/chia sẻ dữ liệu trong máy tính với các thiết bị khác (PC, iMac, iPhone…) của bạn:

Công việc này khá là đơn giản, bước đầu tiên  cần phải làm đó chính là cài đặt Dropbox cho cả hai (hoặc nhiều hơn) thiết bị mà  muốn đồng bộ hóa/chia sẻ dữ liệu.

Shared Folder là gì?

Shared Folder là thư mục mà bạn sẽ dùng để đồng bộ hóa hay nói đúng hơn là dùng để chia sẻ các tập tin có trong đó với các thiết bị khác của bạn.

Sẽ có 2 cách để tạo một Shared Folder:
Cách 1: Tạo trực tiếp trên máy tính của bạn: (hoặc các thiết bị được Dropbox hỗ trợ khác)
1.     hãy mở thư mục Dropbox trong máy tính (hoặc iMac, iPhone…) của mình
2.    Tạo một thư mục mới trong thư mục Dropbox,Right-Click vào thư mục mà mình vừa mới tạo rồi sau đó lựa chọn Dropbox -> chọn Share This Folder…


3.    Ngay lập tức, Dropbox sẽ chuyển  đến trang chia sẻ thư mục trên dropbox.com. Tại đây,  hãy điền địa chỉ e-mail của một (hoặc nhiều) tài khoản Dropbox khác mà  muốn đồng bộ hóa/chia sẻ dữ liệu vào ô Enter recipient email addresses here. Nếu  muốn kèm theo lời nhắn nào đó vào trong thư mời,  hãy gõ lời nhắn đó vào ô Enter a message. Sau khi điền xong,  hãy click vào nút Share folder để gửi thư mời.Lưu ý
: Đối với trường hợp gửi thư mời tới nhiều hơn 2 tài khoản thì  cần phải sử dụng dấu phẩy có cách “, ” để phân biệt giữa các địa chỉ e-mail với nhau.

Nếu  là chủ của tài khoản Dropbox được mời:
1.    Hãy đăng nhập vào địa chỉ e-mail được mời và check mail
2.    Sẽ có một e-mail với tiêu đề “[Tên đầy đủ của tài khoản Dropbox gửi lời mời] has invited you to a Dropbox shared folder” được gửi đến cho .  hãy click vào dòng chữ View “[Tên của thư mục được mời]“ có trong thư mời đó để xác nhận yêu cầu lời mời.
3.    Đăng nhập vào tài khoản Dropbox được mời (nếu hệ thống không tự động đăng nhập)
4.    Tại giao diện xác nhận lời mời,  hãy click vào nút Accept để đồng ý đồng bộ hóa/chia sẻ dữ liệu với tài khoản Dropbox mời.

Cách 2: Tạo trực tiếp trên website của Dropbox 

Sẽ có 2 cách:
Cách 1:
1.    Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của  theo đường dẫn sau: https://www.dropbox.com/login#login
2.    Tại thẻ Files,  hãy chọn Create folder -> Đặt tên cho thư mục mà bạn muốn tạo -> Click Create để tạo thư mục mới
3.    Sau khi tạo thành công một thư mục mới,  hãy tick vào ô vuông ở phía trước thư mục vừa tạo rồi sau đó chọn thẻ Invite this folder để tạo Shared Folder cho thư mục mà bạn vừa tạo4.    Tiếp theo làm tương tự như Cách Tạo trực tiếp trên máy tính.
Cách 2:
1.    Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của  theo đường dẫn sau: https://www.dropbox.com/login#login
2.    Tại thẻ Files,  hãy click vào Share a folder3.    Để tạo mới,  hãy tick vào ô I’d like to creat and share a new folder rồi sau đó điền tên thư mục mà mình muốn tạo vào khung New folder name
Sau khi điền xong,  hãy click vào Next để tiếp tụcCông việc tiếp theo sẽ tương tự như Tạo trực tiếp trên máy tính.
- Để tạo Shared Folder cho 1 thư mục có sẵn trong tài khoản Dropbox của các ,  hãy tick vào ô I’d like to share an existing folder rồi sau đó click Next để tiếp tục
Tại giao diện vừa mở,  hãy chọn một thư mục có sẵn để tạo Shared Folder cho thư mục đó bằng cách: click đơn vào thư mục đấy rồi sau đó click vào Next để tiếp tụcLưu ý: Quá trình tạo Shared Folder sẽ không bắt buộc là phải tạo trên một thiết bị nhất định nào đó. Sau khi một Shared Folder đã được đồng bộ hóa/chia sẻ dữ liệu, ngay lập tức các thiết bị được mời sử dụng Shared Folder này sẽ tự động tạo một thư mục Share Folder giống y nguyên thư mục Shared Folder gốc (kể cả các dữ liệu bên trong) vào trong thư mục My Dropbox của họ! Do đó các thư mục Shared Folder sẽ hoàn toàn giống nhau trong các thiết bị mời và được mời. Tuy nhiên, sẽ có một số ưu thế cho tài khoản Dropbox mời – tài khoản mà đã tạo ra Shared Folder
Một số thông tin liên quan tới Shared Folder:
  • - Bạn không thể tạo Shared Folder trong thư mục Public được
  • - Bạn không thể tạo Shared Folder con trong một thư mục Shared Folder mẹ được
  • - Những người được mời sử dụng Shared Folder sẽ có toàn quyền quyết định tới Shared Folder đó bao gồm: xóa, thêm, đổi tên… các tập tin hoặc thư mục có trong Shared Folder đó
  • - Những người được mời sử dụng Shared Folder sẽ có toàn quyền được mời người khác cùng sử dụng Shared Folder đó
  • - Chỉ có tài khoản tạo ra Shared Folder mới có quyền trục xuất các tài khoản Dropbox đã được mời
  • - Nếu có 2 tài khoản cùng một lúc thay đổi các thông tin của tập tin hoặc thư mục trong Shared Folder, Dropbox sẽ lưu lại cả 2 sự thay đổi đó với 2 tập tin hoặc thực mục riêng biệt.