Bước 1. Trước tiên  hãy tạo mới 1 thư mục để chứa các tập âm thanh (.mp3, …) rồi sau đó sao chép những bài hát vào thư mục này.
Lưu ý:  có thể sử dụng thư mục mới tạo này như là một “Dropbox-Shared-Folder” để đồng bộ hóa/chia sẻ những bài hát.
Bước 2. Truy cập vào droptun.es với tài khoản Dropbox của bạn.
DropTunes là dịch vụ sẽ truy cập và phát những tập tin âm thanh có trong Dropbox.
DropTunes hoạt động bằng cách tạo ra một thư mục DropTunes theo đường dẫn /Public/DropTunes trong tài khoản Dropbox của bạn để lưu các tập tin cấu hình.
 Bước 3. Tại giao diện người dùng của droptun.es, chọn thư mục mà mình vừa mới tạo ở bước 1 để mở danh sách các bài hát.
Bước 4. Nhấp chuột vào “Play” để nghe bài hát có trong danh sách.
 có thể điều chỉnh âm lượng ở phía trên, góc phải giao diện người dùng của Droptunes.
Một số tính năng của Droptunes:
  •     Hỗ trợ nghe OGG và WAV ở chế độ HTML5
  •    Tự động chuyển bài khi kết thúc một bài hát