Chia sẽ 300 mẫu template blogger có responsive

Blogger vẫn được google ưu ái và hỗ trợ nên không có lý do gì chúng ta quay lưng lại với một nền tảng tuyệt vời này. Blogger phù hợp với hầu hết mọi đối tượng khác nhau từ người viết blog cá nhân, nhà văn, nhà thơ co đến các chuyên gia công nghệ internet..

 Có rất nhiều mẫu Blogger có sẵn trên Internet, cả phiên bản miễn phí lẫn trả phí . Trong bài đăng này, mình sẽ chia sẽ với các bạn 300 mẫu Best template blogger có responsive tốt nhất 2020.  Các bạn cứ lần lượt tham khảo và chọn cho mình một template phù hợp nhé

Sora One Responsive Blogger Template

sora one responsive blogger template
Mẫu theme SOra One thích hợp để các bạn dùng làm trang tin tức hay tạp chíSora One Blogger Template is a creative blogger theme with an elegant, carefully crafted design.

News Paper Responsive Blogger Template

News Paper Responsive Blogger Template

 


News Paper is a impressive, professional, responsive, ultimate Blogger Template that perfectly suits for News, Personal Bloggers, Magazine, Shop websites.

Alpha Responsive Blogger Template

Alpha Responsive Blogger Template

 


Alpha magazine template is a clean, modern, user friendly, fast-loading, customizable, flexible, functional and fully responsive Blogger/Blogspot News, Magazine, Newspaper, and blog Theme.

Boxy Responsive Blogger Template

Boxy Responsive Blogger Template

 

Boxy is a Blog / Magazine / Newspaper Blogger Template which gives you the tools you need to write and edit articles with ease.

SEO MAG Responsive Blogger Template

SEO MAG Responsive Blogger Template

SEO MAG is the most beautifully crafted blogger template packed with the various widgets and infinite colors.

Morpho Responsive Blogger Template

Morpho Responsive Blogger Template

 

Morpho is the most beautifully crafted blogger template packed with the various widgets and infinite colors.

BeautyPress Stylish Blogger Template

BeautyPress Stylish Blogger Template

 

Fashion Gossip Responsive Blogger Template

 

Fashion Gossip is another beautiful blogger template which is blend of minimalistic design and the magazine look.

X-Mag Responsive Blogger Template

 

X-Mag Blogger Template is a simple, clean and modern personal technology blog & magazine Blogger theme.

Newspaper News Blogger Template

 

Newspaper News Blogger Template is a Mordern News, Magazine & Blog Theme best suited for sites that deliver news about Technology, Fashion, Sport, Travel, Personal, Entertainment.

Techwise Magazine Blogger Template

 

Techwise Magazine Blogger Template
Techwise responsive magazine blogger template for tech niche blogs.

Evonne Responsive Blogger Template

Evonne Responsive Blogger Template
Evonne is a Black Magazine Blogger Theme.

Techmax Technology Blogger Template

Techmax Technology Blogger Template
Techmax is a Mordern News, Magazine & Blog Theme best suited for sites that deliver news about Technology, Fashion, Sport, Travel, Personal, Entertainment.

Minimag Responsive Blogger Template

Minimag Responsive Blogger Template
Master Blog is a impressive, professional, responsive, ultimate Blogger Template that perfectly suits for News, Personal Bloggers, Magazine, Shop websites.

Papermag Stylish Magazine Blogger Template

Papermag Stylish Magazine Blogger Template
Papermag stylish magazine blogger template is a Blog / Magazine / Newspaper Blogger Template.

Tech Pro Responsive Blogger Template

Tech Pro Responsive Blogger Template
Tech pro is a News Magazine blogger template. ideal for niche’s like modern magazine, Travel, Entertainment, Fashion, Crafted & Handmade, Technology, Foodies & Cooking, Movie & Videos, Automotive and Sport.

NewsPro Responsive Blogger Template

NewsPro Responsive Blogger Template
NewsProis a Blog / Magazine / Newspaper Blogger Template which gives you the tools you need to write and edit articles with ease. We carefully created the theme with multiple Blog/ Magazine / Newspaper niches and professions in mind – personal, professional, bloggers, editorial and more.

PixelZ Responsive Blogger Template

PixelZ Responsive Blogger Template
PixelZ Blog blogger template is clean, simple and easy-to-use news & magazine Blogger Template. It is specially designed for any kind of newspaper, blog, magazine, portaland personal type website.

TheBlogger Responsive Blogger Template

TheBlogger Responsive Blogger Template
TheBlogger is a created with more innovative, cleverly coded and feature rich magazine theme. It is easy to customize for all kinds of blog, news, newspaper, magazine, publishing or review site needs.

Parhlo Responsive Blogger Template

Parhlo Responsive Blogger Template
It is a multipurpose fully responsive blogspot theme ideal for Blogging, Photography, News, Technology and Portfolio Web portal.

Icofp Responsive Blogger Template

Icofp Responsive Blogger Template
The Icofp Blogger Template is excellent for a news, newspaper, magazine, educational or publishing site.

MeshMag Responsive Blogger Template

MeshMag Responsive Blogger Template
MeshMag is a Multi-Purpose Newspaper, Magazine Blogger Template best suited for sites that deliver news about Technology, Fashion, Sports, Video, Healthy, Travel, etc.

MOX Responsive Blogger Template

MOX Responsive Blogger Template
MOX is one of the most simple and powerful magazine template for blogger.

News16 Responsive Blogger Template

News16 Responsive Blogger Template
News16 is a Magazine style professional blogger template for Blogspot platform.

Revo Responsive Blogger Template

Revo Responsive Blogger Template
Revo Simple Blogger Template is a dynamic, fast responsive Magazine & Blog blogspot theme. It is suitable for wide-range of magazine/blog niches such as personal blog, fashion, photography, travel, sports, news, Magazine etc.

SEO Sports Responsive Blogger Template

SEO Sports Responsive Blogger Template
SEO Sports is a Multi-Purpose Newspaper, Magazine Blogger Theme best suited for sites that deliver news about Technology, Fashion, Sports, Video, Healthy, Travel, etc.

Publico Responsive Blogger Template

Publico Responsive Blogger Template
Publico Blogger Template is a clean modern fast and easy to use Magazine Blogger Theme.

VeryMag Responsive Blogger Template

VeryMag Responsive Blogger Template
VeryMag is a responsive Blogger Template best fit for News/Media Agencies and Journal Bloggers who are looking to start a News Style Blog. It is suitable for any type of blog nice be it travel, outomotive, tech, fashion etc.

Top News Responsive Blogger Template

Top News Responsive Blogger Template
Top News Blogger Template is a Clean, simple and elegant Blogger Theme suitable for any kind of blog, personal, fashion, food, travel, photography, publishing or tutorial blog sites.

Bpress Responsive Blogger Template

Bpress Responsive Blogger Template
It is a news magazine template mainly suitable for blogs like tech, news, magazine, food, recipe, travel agency, institution, job portals, banking, charity, review, youtube videos etc.

Robin Responsive Blogger Template

Robin Responsive Blogger Template
It is a simple blog template with premium feel that is suitable for news, tech, review, school, movie, gadget, video, howTo etc blogs.

Magma Responsive Blogger Template

Magma Responsive Blogger Template
Magma magazine template is a clean, modern, user friendly, fast-loading, customizable, flexible, functional and fully responsive Blogger/Blogspot News, Magazine, Newspaper, and blog Theme.

The MagOne Responsive Blogger Template

The MagOne Responsive Blogger Template
The MagOne is a clean stylish magazine responsive blogger template that allows you to focus on content including technology,games, travel destinations, films, blogger magazines, technology etcs.

Everyday Responsive Blogger Template

Everyday Responsive Blogger Template
Everyday is clean, simple and easy-to-use news & magazine Blogger Template. It is specially designed for any kind of newspaper, blog, magazine, portaland personal type website.

Ratio Responsive Blogger Template

Ratio Responsive Blogger Template
Ratio Is A Minimalist, Responsive, Seo Friendly Blogger Template.

My Mag Responsive Blogger Template

My Mag Responsive Blogger Template
This is specially designed for micro newspaper blog or magazine website who running their blog on Blogspot platform. This is fist 3 columns designed blogger template by ms design.

WriteUp Responsive Blogger Template

WriteUp Responsive Blogger Template
WriteUp is a Responsive Blogger Template best suitable for news, newspaper, magazine or review sites.

NewsLog Responsive Blogger Template

NewsLog Responsive Blogger Template
NewsLog Blogger Template is a gorgeous Magazine style Blogger theme ready for your content.

SportsMag Responsive Blogger Template

SportsMag Responsive Blogger Template
Sports Mag is one of the Best and Unique Sports Blogger Template forever and Sports like Soccer, Football, Cricket, Baseball, Basketball, Hockey, Tennis, Surfing, Boxing, Yoga, Tennis, Cycling, Swimming, Athletics, Slalom, Golf, Volleyball and All king of Sports Events.

Flow Magazine Responsive Blogger Template

Flow Magazine Responsive Blogger Template
Flow Magazine Blogger Template is a simple, clean & elegant Blogger theme, designed to fill your website with glamour. Its a perfect choice for a personal blog and Magazine websites.

Newser Responsive Blogger Template

Newser Responsive Blogger Template
Newser Blogger Template is especially designed for blogging niche covering all the aspects needed to build up a blogging site and supporting niches. It has different presentation of blogs, news, media and affiliate products.

Sigma Blog/Magazine Blogger Template

Sigma Blog/Magazine Blogger Template
Sigma is a responsive blogger template made for News, Lifestyle, Business, Fashion, Games, Food, Technology, Blog, Entertainment, Travel, Review and Sports Niche Blogs with blog and magazine layout.

BlackCity 2 Responsive Blogger Template

BlackCity 2 Responsive Blogger Template
BlackCity 2 is a modern simple and clean design magazine theme with elegant design suitable for blog, is also suitable for news, magazine, publishing, media houses, tv channels, journal, with full optimisation for smartphones, tablets, desktops and any other devices.

Sora Seo Responsive Blogger Template

Sora Seo Responsive Blogger Template
Sora Seo Blogger Template is a modern and unique magazine blogger theme which is having 100% focus in Seo, with clean design and customizable colors and fonts.

BlogTube Responsive Blogger Template

BlogTube Responsive Blogger Template
BlogTube is a Responsive Blogger Template by ar-themes with Magazine layout could be used for News papers, Magazines or Personal Adventure Stories.

Newcon News/Magazine Responsive Blogger Template

Newcon News/Magazine Responsive Blogger Template
Newcon is a clean and well organized Responsive Blogger Template for MAGAZINE, BLOG and News sites. It is fully responsive, retina ready and has many powerful features.

Top Magazine Responsive Blogger Template

Top Magazine Responsive Blogger Template
Top Magazine is a specific, elegant & beautiful design blogger style blogger template, it is very suitable for newspaper, magazine, timeline, bloggers, travelers, sports, food or sport lovers even fashion shopper to share important something, hot news, events, personal stories or daily simply life on their own blog websites.

Newstopia Responsive Blogger Template

Newstopia Responsive Blogger Template
Newstopia is the perfect theme for bloggers who are looking for a news/magazine blogger theme looking exactly like the top wordpress themes for magazine blogs.

NeedMag Responsive Blogger Template

NeedMag Responsive Blogger Template
NeedMag is a simple Magazine Blogger Template with great features like rich colour combination, user friendly, fast-loading. NeedMag Blogger Template is perfect for modern blogger news, newspaper, magazine, blog, video and publishing Blogger Theme Sites.

Nanopress Responsive Blogger Template

Nanopress Responsive Blogger Template
Nanopress is a simple, user friendly, feature-rich, fast-loading, customizable, functional and modern Blogger news, newspaper, magazine, blog and publishing Blogger Template.

Stylish News Responsive Blogger Template

Stylish News Responsive Blogger Template
Stylish is a news blogger template for Blogger themes platform. This free blog templates is designed for Ads and monetary needs to use in newspaper blogs and magazine blogger websites.

FlexMag Responsive Blogger Template

FlexMag Responsive Blogger Template
Flexmag is a Blog & Magazine Blogger template for Lifestyle, Fashion, Games, Food, Blog, Health, Sports, Travel Technology, Business or Entertainment websites.

Groovy Fashion Magazine Responsive Blogger Template

Groovy Fashion Magazine Responsive Blogger Template
This template has a premium fashion magazine design, which gives a overall clean & elegant style.

Daze Responsive Blogger Template

Daze Responsive Blogger Template
Daze Is Clean, Super Flexible, Fast And Fully Responsive Blogger Magazine Template, Best Suited For Magazine, News Or Blog Websites.

Life&Style Responsive Blogger Template

Life&Style Responsive Blogger Template
Life-style is responsive magazine blogger template. You can use it for Fashion, Life-style, Food, Games, newspaper and Tech magazine websites.

My Mag Responsive Blogger Template

My Mag Responsive Blogger Template
My Mag is a Magazine blogger template. This is super fast, user friendly, SEO friendly and responsive blogger template.

Newsmag Responsive Blogger Template

Newsmag Responsive Blogger Template
Newsmag Magazine Blogger Template has been perfectly designed for news and tech niche blogs.

Sure Mag Responsive Blogger Template

Sure Mag Responsive Blogger Template
Sure Mag is a Magazine style professional blogger template for Blogspot platform.

Fusion Responsive Blogger Template

Fusion Responsive Blogger Template
Fusion responsive Blogger Template is an elegant and simple blogger template with clean and robust layout, this template is mostly suitable for news, magazine, fashion and tech niche blogs.

Gossip Responsive Blogger Template

Gossip Responsive Blogger Template
Gossip Is A Minimalist, Responsive, Seo Friendly Blogger Template.Using Gossip Template You Can Easily Show Your Stories, Express Yourself And Photos.

Johansen Responsive Blogger Template

Johansen Responsive Blogger Template
Johansen is responsive high resolution magazine, news & blog theme. The magazine template is excellent for news, newspapers, magazines, blogs and publishing.

Techwise Magazine Responsive Blogger Template

Techwise Magazine Responsive Blogger Template
Techwise responsive magazine blogger template for tech niche blogs. Build your blog about technology, games, travel destinations, films, blogger magazines, technology etc.

NewsTube Responsive Blogger Template

NewsTube Responsive Blogger Template
NewsTube is a simple, clean and modern magazine blogger theme. NewsTube is lightweight, fast and is optimized for best performance and SEO (search engine optimization).

Olivia Responsive Blogger Template

Olivia Responsive Blogger Template
Olivia is a light & minimalistic Blogger Template perfect for lifestyle bloggers & magazines. It is a Perfect choice for your Lifestyle blog layout, Personal blog, Niche blog, Fashion blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

Fasel News Responsive Blogger Template

Fasel News Responsive Blogger Template
Fasel is a Responsive Blogger Template designed specially for Magazine and news based websites and blogs.

ProMag Responsive Blogger Template

ProMag Responsive Blogger Template
ProMag is a clean, minimalistic Blogger theme focused on content. Designed to display content in a beautiful way.

Viral Mag Responsive Blogger Template

Viral Mag Responsive Blogger Template
Viral Mag is a multipurpose magazine blogger template that allows you to create a fully functional viral site in a few simple steps. It is an ideal blogger template for magazine, personal, news and list based sites.

Fenomen Responsive Blogger Template

Fenomen Responsive Blogger Template
Fenomen is a Clean Responsive News, Magazine Blogger Theme Which is specifically made for people that wants minimal but elegant look for their website. Fenomen Blogger Template is a style-forward blogger theme and the great partner for fashion blogs, lifestyle blogs, travel blogs, food blogs, technical blogs, creative blogs or photography.

News52 Responsive Blogger Template

News52 Responsive Blogger Template
News52 is professional and creative magazine style blogger template for blogspot platform. It is fully responsive newspaper blogger theme.

MagtiMate Responsive Blogger Template

MagtiMate Responsive Blogger Template
MagtiMate is a clean, minimal, and modern, Blogger news / magazine blog theme. It is responsive means it will fit in various device of different size. It supports all type of post format. It is simple and it’s elegant. MagtiMate Blogger Template is suitable for any kind of news portal, magazine, newspaper, travel, technology website.

Easy Mag Responsive Blogger Template

Easy Mag Responsive Blogger Template
Easy Mag is a clean Blogger Theme for personal blogs with simple creative features, Easy Mag Blogger Template is a light and elegant theme tailored to be exceptional on all kinds of blogs. Perfect for fashion blogs, lifestyle blogs, travel blogs, food blogs, craft, tech, creative, etc.

Zippo Responsive Blogger Template

Zippo Responsive Blogger Template

MaxaZine Responsive Blogger Template

MaxaZine Responsive Blogger Template
MaxaZine is a sharp, highly versatile and modern Blogger theme built for use in blogs, magazines, photography, video and other similar content heavy websites.

Rin Magz Responsive Blogger Template

Rin Magz Responsive Blogger Template

Dens Responsive Blogger Template

Dens Responsive Blogger Template
The Dens is a clean stylish magazine responsive blogger template that allows you to focus on content including technology,games, travel destinations, films, blogger magazines, technology etcs.

Technext Responsive Blogger Template

Technext Responsive Blogger Template
Technext is a free Blogger Template, showcases magazine style design with lots of features. This is for a news, newspaper, magazine, publishing, reviews, entertainment, health, high-tech, fashion, travel, sports, business, politics and others!

Jupiter Responsive Blogger Template

Jupiter Responsive Blogger Template
Jupiter is a magazine responsive Blogger template. Jupiter Blogger Template is ready for all modern SEO techniques and plugins, and it is totally responsive, mobile friendly, and, most importantly, lightweight.

Sora Buzz Responsive Blogger Template

Sora Buzz Responsive Blogger Template
Sora Buzz is a Viral magazine blogger theme.

Socio – Viral & Buzz Responsive Blogger Template

Socio - Viral & Buzz Responsive Blogger Template
Socio is a viral magazine theme, that lets you launch a fully functional buzz-like site in no more than 24 hours. Make your content goes viral on social media with this specially designed. This template is very flexible, easy for customizing and well documented, approaches for Viral News Blog and professional use.

Best Mag Responsive Blogger Template

Best Mag Responsive Blogger Template
Best Mag blogger template is a 3D look theme, that is precisely use on Portal websites, Gallery, Technology or Magazine blogs.

Ad Mag Responsive Blogger Template

Ad Mag Responsive Blogger Template
Ad Mag is a simply, elegant & modern Blogger Theme. Elegantly showcase your articles, photos, videos and more. Can be used for blog, magazine, news or fashion website.

StagoMag Responsive Blogger Template

StagoMag Responsive Blogger Template
StagoMag is 100% responsive (mobile-ready) HTML5/CSS3, 2 columns blogger theme comes with a right sidebar and a 4 columns footer widgets section.

ViralNews Responsive Blogger Template

ViralNews Responsive Blogger Template
ViralNews is a Mobile Friendly, 3 Columns Blogger Template for News/Magazine Websites or Blogs.

Fag Mag Responsive Blogger Template

Fag Mag Responsive Blogger Template

Astonish Responsive Blogger Template

Astonish Responsive Blogger Template
Astonish is a one of the most Modern, Clean and Creative Blogger Theme. A creative and unique style with fantastic slider, numerous post formats and excellent promo blocks will attract new visitors and you will breathe new life into your blog.

Viral Ta Responsive Blogger Template

Viral Ta Responsive Blogger Template
Viral Ta Blogger Templates is perfect For Personal Blogs Magazine Sites, Modern and fully responsive.

Nimbus Responsive Blogger Template

Nimbus Responsive Blogger Template
Nimbus is a high quality, use-friendly, business blog Free blogger template. A must try for daily writing blogs, Viral News Publishers and Magazines.

Duos Mag Responsive Blogger Template

Duos Mag Responsive Blogger Template

NewMag Responsive Blogger Template

NewMag Responsive Blogger Template
NewMag is a 2 Columns Blogger Template for News/Magazine Websites or Blogs.

HestiaMag Responsive Blogger Template

HestiaMag Responsive Blogger Template
HestiaMag is a simple and elegant, 2 columns blogger theme with a 4 columns widgets area in footer.

OnlineMagazine Responsive Blogger Template

OnlineMagazine Responsive Blogger Template
OnlineMagazine is a Mobile Friendly, 3 Columns Blogger Template for News or Tech Blogs.

Responsive Minimalist Blogger Templates

Mini Responsive Blogger Template

Mini Responsive Blogger Template
Mini is a simple yet powerfully handcrafted blogger template. It is a minimal theme which provide most of the parts with the minimum context. It is simple and good for magazines and blogs.

Style Me Responsive Blogger Template

Style Me Responsive Blogger Template
Style Me is a minimal blogger theme with 2 different post layouts, which will curate your blog’s content very easily.

Carolina Personal Blogger Template

Carolina Personal Blogger Template
Carolina is a minimal blogging Blogger Template for traveling, fashion food and lifestyles blogs.

Storyteller Responsive Blogger Template

Storyteller Responsive Blogger Template
Storyteller is a Story Telling Theme. Storyteller is unique theme because of loveliness and minimal design.

Sora Fast Responsive Blogger Template

Sora Fast Responsive Blogger Template
Sora Fast Blogger Template is a clean and modern-looking theme. Write your unique story about travel, inspirations, food, photos, weddings and everyday moments.

Lucy Beauty Responsive Blogger Template

Lucy Beauty Responsive Blogger Template
Lucy Beauty Blogger Template is a very stylish, elegant and powerful multipurpose blogger theme with a minimalistic layout that focuses on simplicity and readability.

Andria Responsive Blogger Template

Andria Responsive Blogger Template
Andria is an elegant, minimal blogger blogging template great for any type of blog with modern design and clean code. You can use it for every business like minimal, hotel, managements, shops, business, renovation, design, creative agencies.

Typography Responsive Blogger Template

Typography Responsive Blogger Template
Typography is a text based Minimal Blogger Template.

Juliet Responsive Blogger Template

Juliet Responsive Blogger Template
Juliet Blogger Template is a minimal free blog theme for Blogger. A fresh style, light colors and organized view.

Trendy Responsive Blogger Template

Trendy Responsive Blogger Template
Trendy is a Clean, bright, and classy Responsive Minimal Blogger Template. Perfect choice for your personal blog, corporate blog, marketing blog, authority blog or any type of creative blog.

Angel Responsive Blogger Template

Angel Responsive Blogger Template
Angel is a very stylish, elegant and powerful multipurpose Minimal Blogger Template with a minimalistic layout that focuses on simplicity and readability. suited for any creative websites and blogs.

Petty Responsive Blogger Template

Petty Responsive Blogger Template
Petty is a minimal and stylish blogger template with powerful and clean layout that can be used for multipurpose niches, It is your perfect choice for a personal blog, corporate blog, makeup blog, fashion blog, OOTD blog, Travel blog, Daily dairy blogs or any type of creative blog.

Karla Responsive Blogger Template

Karla Responsive Blogger Template
Karla is a modern, simple, minimalist responsive blog template. It is perfect for food, storytelling, personal, travel, lifestyle blog, etc.

CheerUp Responsive Blogger Template

CheerUp Responsive Blogger Template
Cheerup is a fresh-faced stunning Blogger Template designed for all bloggers. It features with creative, multi-concept and easy-to-use and is intended for food and lifestyle bloggers, fashion bloggers, personal fitness trainers, lifestyle coaches, cute animals lovers, architect and gardening enthusiasts, etc.

November Responsive Blogger Template

November Responsive Blogger Template
November is a Clean & Minimal Blogger template with luxury design, tailored to be exceptional on all kinds of blogs. It is a Perfect choice for your Minimalist blog layout, Personal blog, Beauty blog, Fashion blog, OOTD blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

Fabish Responsive Blogger Template

Fabish Responsive Blogger Template
Fabish is an elegant, clean, modern, minimal and responsive blogger theme.

Amalie Responsive Blogger Template

Amalie Responsive Blogger Template
Amalie is a clean & minimal Blogger template suitable for any type of blog. This theme if perfect for personal blogs, lifestyle, makeup blogs, beauty blogs, OOTD (Outfit Of The Day), Fashion and even Food and Recipes Blog.

Eleganto Responsive Blogger Template

Eleganto Responsive Blogger Template
Eleganto is a very clean and elegant looking, simple responsive Blogger Template with professional and robust layout, you can use this template for any blog but this template is mostly suitable for news, magazine, fashion and tech niche blogs.

Shine Responsive Blogger Template

Shine Responsive Blogger Template
Shine Is A Clean And Unique Blogging Theme Which Lets You Tell Your Stories And Thoughts With Style. Shine Designed For Personal Blog , Photography, Fashion, Technology Blogs & For News Blog.

Hazzle Responsive Blogger Template

Hazzle Responsive Blogger Template
Hazzle is Crafted with bloggers in mind, impress your audience with Minimal, clean, and stately aesthetic Blogger Template.

Fashionly Responsive Blogger Template

Fashionly Responsive Blogger Template
Fashionly is a blogging theme suitable for every blogger whether you have a blog or this will be your first. It was built to supports wide-range of blog niches like fashion, lifestyle, travel, decoration and personal blogs.

Sugar Responsive Blogger Template

Sugar Responsive Blogger Template
Sugar is a Minimal and Clean Blogger blogging template. It is a light & bright blogger theme, tailored to showcase your content in an effortlessly timeless style. It is a Perfect choice for your minimalist blog layout, Personal blog, Niche blog, Fashion blog, OOTD blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

Novelo Blog Responsive Blogger Template

Novelo Blog Responsive Blogger Template
Novelo Blog is a responsive blogger theme with clean and minimal design, a perfect solution for those, who’s looking for a great theme to share their stories through the effective blogging site.

Avocet Responsive Blogger Template

Avocet Responsive Blogger Template
Avocet is a light & minimalistic blogger theme perfect for lifestyle bloggers & magazines.

Milano Premium Responsive Blogger Template

Milano Premium Responsive Blogger Template
Milano Premium Responsive Blogger Template is a Blogging theme suitable for every blogger. It supports wide-range of blog niches like personal blog, travel, food and recipes, fashion, entertainment, etc.

Jugas Responsive Blogger Template

Jugas Responsive Blogger Template
Jugas is a modern, clean, and minimal Blogger Theme for your next blog. Jugas Blogger Template is created for those who want to create a minimal and beautiful online content site or a personal blog.

Easy Blog Responsive Blogger Template

Easy Blog Responsive Blogger Template
Easyblog is a responsive and seo blogger template. This is simple grid style blogger template for every tech blogger.

Vegeta Responsive Blogger Template

Vegeta Responsive Blogger Template
Vegeta is an elegant, minimal and typography focused, fully responsive blogger theme.

Tribute Responsive Blogger Template

Tribute Responsive Blogger Template
Tribute is minimal, free, 2 columns Blogger theme for blogs that are designed to have beautiful typography.

Vogue 2016 Responsive Blogger Template

Vogue 2016 Responsive Blogger Template
Vogue 2016, is a sleek & stunning blogger template which provides clean and minimalistic professional blog having new touch friendly Responsive design and layout for mobile and tablet devices. It well suited for daily fashion, lifestyle,Travel or hobby bloggers who just love to share their story or content, whether it’s about life, fashion, travel, or just a simple personal stuff.

Padhang Responsive Blogger Template

Padhang Responsive Blogger Template
Padhang is a minimalist, content-focused blogger theme perfect for writers.

Prism Responsive Blogger Template

Prism Responsive Blogger Template
Prism is a latest simple and minimalistic blogger design from Seo Blogger Templates, a clean and minimalistic template which has more focus on your content as well as SEO.

Olsen Light Responsive Blogger Template

Olsen Light Responsive Blogger Template
Olsen Light is a clean and elegant, fully responsive, search engine optimized, minimal, 2 columns blogging theme for fashion blogs or other.

Canard Responsive Blogger Template

Canard Responsive Blogger Template
Canard is a clean and minimal, 100% responsive, HTML5/CSS3, 2 columns Blogger theme looks perfectly on various displays and resolutions from regular desktop screens to tablets, iPads, iPhones and medium mobile devices.

Button Responsive Blogger Template

Button Responsive Blogger Template
Button is a fresh and minimal, 100% responsive, 2 columns Blogger Theme is working well on every device.

Toujours Responsive Blogger Template

Toujours Responsive Blogger Template
Toujours is a fully responsive, clean and minimalist Blogger theme comes with a 2 columns layout including a right sidebar and a jQuery Masonry powered 4 columns widgets area in footer.

Untitled Responsive Blogger Template

Untitled Responsive Blogger Template
Untitled is a nice bold, minimal, fully responsive blogger theme for writers.

Responsive Personal Blog Blogger Templates

Lily Fashion Responsive Blogger Template

Lily Fashion Responsive Blogger Template
Lily Fashion Blogger Template is a creative blogger theme with an elegant, carefully crafted design. This theme is a Minimal Personal Blogger Theme its come with very beautiful color and design and it has potential to fit for every blogger’s need.

Viral Go Responsive Blogger Template

Viral Go Responsive Blogger Template

Jhonson’s Blog Responsive Blogger Template

Jhonson’s Blog Responsive Blogger Template
Jhonson’s Blog is a typical blogger theme.

Bayna Responsive Blog Style Blogger Template

Bayna Responsive Blog Style Blogger Template
Bayna is a high quality and professional blog style blogger template. This is perfect for any blog style blog, review blog, technology blog and any community blog.

Shouters Responsive Blogger Template

Shouters Responsive Blogger Template
Shouters Blogger Template is a premium money-making Blogger theme developed specifically for magazine, news, editorial and blog websites.

Beyonce Pro Responsive Blogger Template

Beyonce Pro Responsive Blogger Template

Robusta Blog Blogger Template

Robusta Blog Blogger Template
Robusta Blog Blogger Template is a high quality, use-friendly, creative corporate business blog blogger template.

Vanice Responsive Blogger Template

Vanice Responsive Blogger Template
Vanice is a beautiful blogger template with touch of simplicity and modern design.

Melissa Responsive Blogger Template

Melissa Responsive Blogger Template
Melissa, a clean modern fast and easy to use Blogger Template. Packed with everything you need to set up a beautiful blog & photo gallery.

Master Blog Responsive Blogger Template

Master Blog Responsive Blogger Template
Master Blog is a 3 column blogger template. It focuses on Multi-Purpose Responsive Creative design Template that can use all kind of Business sites.

Classic Tradition Responsive Blogger Template

Classic Tradition Responsive Blogger Template

Arlina Responsive Blogger Template

Arlina Responsive Blogger Template

Sincup Responsive Blogger Template

Sincup Responsive Blogger Template

Caprice Responsive Blogger Template

Caprice Responsive Blogger Template
Caprice is a Lifestyle Blogger Theme.

Best Responsive Blogger Template

Best Responsive Blogger Template
Best is a Clean and responsive blogger template is an elegant and modern blog for all types of lifestyle & blog websites.

Maya Responsive Blogger Template

Maya Responsive Blogger Template
Maya is a high quality and responsive blog style blogger template. This is minimalist and creative blogger templates with lots of features.

Perfection Responsive Blogger Template

Perfection Responsive Blogger Template
Perfection is a Premium Blogger Template best suited for sites that deliver news about Technology, Fashion, Sports, Video, Healthy, Travel, etc. It is 100% SEO optimized. This premium blogger template is excellent Blogger theme for Magazine, Newspaper and Blog websites.

Clean Responsive Blogger Template

Clean Responsive Blogger Template
Clean is a impressive, professional, responsive, ultimate Blogger Template that perfectly suits for News, Personal Bloggers, Magazine, Shop websites.

Blogsletter Responsive Blogger Template

Blogsletter Responsive Blogger Template
Blogsletter is a responsive blog Template for those who want to showcase their creative work and build a strong experience with their users. From travelers to photographers, Blogsletter is the template choice to reach your blog style.

FlexZine Responsive Blogger Template

FlexZine Responsive Blogger Template
FlexZine Blogger Template is a modern crafted premium and highly customizable Blogger Theme which can be used for every type of niche and looks awesome on mobile and tablet devices.

Sora Blog Responsive Blogger Template

Sora Blog Responsive Blogger Template
Sora Blog Blogger Template is an awesome new personal blogging templates with a nice and clean two column layout. It is sweet and simple and is perfect for writers, collectors, fashion, beauty, and just about any other form of blogging required.

Sora Blog Green Responsive Blogger Template

Sora Blog Green Responsive Blogger Template
Sora Blog Green Blogger Template is an awesome new personal blogging templates with a nice and clean two column layout. It is sweet and simple and is perfect for writers, collectors, fashion, beauty, and just about any other form of blogging required.

Ahima Responsive Blogger Template

Ahima Responsive Blogger Template
Ahima is simple and more powerful theme.

Blogish Responsive Blogger Template

Blogish Responsive Blogger Template
Blogish is super fast and SEO friendly blogger template. This is an ideal choose for all kind of blog website. It will be perfect for Technology blog, Review Blog, Personal Blog, Photography blog and etc.

Jasmine Responsive Blogger Template

Jasmine Responsive Blogger Template
Jasmine Elegant Blogger Template is a responsive, seo friendly blogger template. It is a modern blogger template designed for news, creative, photography, fashion, technology blogs.

New Spread Responsive Blogger Template

New Spread Responsive Blogger Template
New Spread Blogger Template is a stylish and highly customizable Blogger theme. It is clean, modern and simple and it’s perfect for fashion, lifestyle, travel or personal blog.

VIPI Blog Responsive Blogger Template

VIPI Blog Responsive Blogger Template
VIPI Blog Blogger Template is a reader friendly, modern, clean, and content focus Blogger Theme.

Lauren Responsive Blogger Template

Lauren Responsive Blogger Template
Lauren is a free Blogger Template which is very perfectly designed for daily blog writers.

Legenda Responsive Blogger Template

Legenda Responsive Blogger Template
Legenda is clean, modern and minimal blogger template. This responsive theme is best to use for blog, Lifestyle, Fashion, Food and Travel blogs.

Orchid Responsive Blogger Template

Orchid Responsive Blogger Template
Orchid is a Clean Responsive Personal Blogger Template. It is easy to customize and specially designed for Personal Blog like Travel Blog, Fashion Magazine Blog, Fashion Blog, Travel Blog, Food Recipe Blog, Life Style Blog, Adventure Blog, Tech Blog, and any other awesome blog Website.

Alder Responsive Blogger Template

Alder Responsive Blogger Template
Alder is a responsive, modern, simple and easy to use of the blogger Blog template. Alder Blogger template is an perfect choice for lifestyle bloggers, travelers, cooks, writers, photographers and those who want to create a beautiful and clean blog.

Fastblog Responsive Blogger Template

Fastblog Responsive Blogger Template
Fastblog is a sleek and elegant blogger template perfect to create professional blog with ease. It is fully responsive, widget ready and has many powerful features. The Fastblog template is excellent for a news, newspaper, magazine or publishing site.

Sparks Responsive Blogger Template

Sparks Responsive Blogger Template
Sparks is a simple and clean looking responsive blogger template, It has a fancy blog-style design that fits any news website. It is highly suitable for technology, television, movie, culture, game, toys etc. magazine, news websites or blogs.

Flora Hand-crafted Responsive Blogger Template

Flora Hand-crafted Responsive Blogger Template
Flora Hand-crafted is not another Blogger theme. It is hand-crafted, simple-to-use, clean and responsive with tons of featured provided to help you in running a fantastic blog.

Featured Personal Blogger Template

Featured Personal Blogger Template
Featured Responsive Blogger Template is a fashion personal blogger templates which caters needs for its writers and give a pleasant feel to its readers.

New Interface Responsive Blogger Template

New Interface Responsive Blogger Template

Personal Responsive Blogger Template

Personal Responsive Blogger Template
Personal is a responsive free blogger template by ar-themes. 2 Columns could be used for personal blogs about trips, visits, adventures or personal notes.

The Essence Responsive Blogger Template

The Essence Responsive Blogger Template
The Essence is a highly content focused, reader-friendly , modern, and clean, blogger theme.

iSimple Classic Responsive Blogger Template

iSimple Classic Responsive Blogger Template
iSimple Classic Layout Responsive Blogger Template is a beautiful combination of elegance and simplicity. You can use it on your personal blog or it can also be used on your professional blog, either way it can support any website belonging to any category.

Harmonia Responsive Blogger Template

Harmonia Responsive Blogger Template
Harmonia is a blogger template designed for bloggers or writers who like a simple, clean and spacious layout for their blogs.

Brownie Responsive Blogger Template

Brownie Responsive Blogger Template
Brownie is a free Responsive Blog Templates and is also a personal blog templates which is available in two variants, Standard and Grid Posts format.

Sora Tasty Responsive Blogger Template

Sora Tasty Responsive Blogger Template
Sora Tasty is a smart and clean look Blogger theme for a personal bloggers.

Authority Responsive Blogger Template

Authority Responsive Blogger Template
This super SEO friendly WordPress theme finally compel our developers to develop it for Blogger Platform. Authority would be the perfect choice in terms of SEO and Design.

Spectrum Responsive Blogger Template

Spectrum Responsive Blogger Template
Spectrum is a very cool design template having elegant rainbow style live colors.

Blogish Responsive Blogger Template

Blogish Responsive Blogger Template
Blogish is a Responsive Blog Style Blogger Template. It will be perfect for Technology blog, Review Blog, Personal Blog, Photography blog and etc.

Daisy Responsive Blogger Template

Daisy Responsive Blogger Template
Daisy is a exclusive, simple, clean, modern, professional and personal blogger template ideal for spreading stories.

Molly Responsive Blogger Template

Molly Responsive Blogger Template
Molly is a simple, elegant and minimal responsive blogger template for fashion, travels, makeup, personal and blogs under beauty niche.

Holomatic Responsive Blogger Template

Holomatic Responsive Blogger Template
Holomatic is a fully responsive gorgeous blogging theme craftly designed to provide creatives with unbridled freedom of self-expression. The brand new and modern design of Holomatic theme is usable enough to become your most impressive debut website for publishing your various informative and engaging posts.

Claire Responsive Blogger Template

Claire Responsive Blogger Template
Claire is a Personal and Professional Blogger blogging theme. It is a light & bright blog theme, tailored to showcase your content in an effortlessly timeless style.

Autumn Responsive Blogger Template

Autumn Responsive Blogger Template
This free Responsive Blogger Template is a personal blogger templates which is in demand for its clean design.

Alice Responsive Blogger Template

Alice Responsive Blogger Template
Alice is a Personal Responsive Blogger Template. A beautiful classically elegant & minimalist looking Personal Responsive blogger theme.

IVERO Responsive Blogger Template

IVERO Responsive Blogger Template
IVERO is a minimal and creative Blogger theme for bloggers. IVERO gives your blog an elegant beauty with modern and creative style. The components of IVERO are thoroughly designed to fit the travel, lifestyle or personal blogs.

Base Responsive Blogger Template

Base Responsive Blogger Template
Base Is A Modern Blogger Template Focused On Design That Highlights Your Content Ideal For Fashion, Creative And Photography Websites.

Raspberry Responsive Blogger Template

Raspberry Responsive Blogger Template
Raspberry is a Free Responsive Blogger Template,with a Clean and Minimalist Look, Simple yet elegant blogger template that will keep your visitors intrigued the minute they land up on your blog, This Premade Responsive Blogger Template is great for Fashion, Décor, Lifestyle, OOTD, Beauty and lot more.

Fast Gear Responsive Blogger Template

Fast Gear Responsive Blogger Template
Fast Gear is a decent style template only a real time blogger can understand the attractive bit behind its simplicity.

Maya Responsive Blogger Template

Maya Responsive Blogger Template
Maya is a Professional Blog Style blogger template. This is also perfect blogger template for tech blog, personal blog, lifestyle blog, review blog, any kind of blogging blog.

Meed Responsive Blogger Template

Meed Responsive Blogger Template
Meed is a great blogger theme that brings an immersive experience for your viewer. It’s crafted for blogging. It’s very flexible and intuitive blogger theme for you, whether you’re a fashion blogger, beauty chaser, world traveler, adventurer or all of the above.

Amazine Responsive Blogger Template

Amazine Responsive Blogger Template
Amazine is a Responsive Blogger Template. A perfect clean and elegant Blog theme to satisfy all your blogging needs for bloggers, designers, photographers, Fashion Bloggers and others who needs a customizable, responsive and modern type blog Theme.

Clean Shift Responsive Blogger Template

Clean Shift Responsive Blogger Template

Fresh View Responsive Blogger Template

Fresh View Responsive Blogger Template
Fresh View Blogger template is perfect for any review or blog site.

Conversion Responsive Blogger Template

Conversion Responsive Blogger Template
Conversion is a modern responsive blogger theme perfect for a personal blog or magazine.

Bloggrid Responsive Blogger Template

Bloggrid Responsive Blogger Template
Bloggrid responsive blogger template is simple blog, clean, dark, wide and easy to customize background theme for Bloggers. It’s builded with new style for blogger.

Gracious Responsive Blogger Template

Gracious Responsive Blogger Template
Gracious Blogger Template is a clean,fully responsive and easy-to-use blogger templates, specially designed for story tellers,fashion Bloggers, Photographers,Personal Blogging, Food Bloggers and everything in between.

Deep Blog Responsive Blogger Template

Deep Blog Responsive Blogger Template
Deep Blog is a Crafted to ENCHANT, the theme’s been well-thought to impress your readers with its clear & crisp, responsive design.

Couture Responsive Blogger Template

Couture Responsive Blogger Template
Couture is a free Blogger Template crafted with bloggers in mind. Hypnotise your audience with Couture’s classic, clean design. This free Responsive Blogger Template is a grid view template which is in demand for its compactness and simplicity.

Dearpins Responsive Blogger Template

Dearpins Responsive Blogger Template
Dearpins is a simple magazine responsive blogger template. It is best suited for niche blogs like, tech blogs, gadget blogs or any kind of similar blogs. It is having a simple magazine blog template structure.

Beauty Responsive Blogger Template

Beauty Responsive Blogger Template
Beauty Is A Creative Blogger Template That Is Very Easy To Setup And Comes With A Great Set Of Features.this Theme Is Perfect For Your Online Creative Shop Website.

Rastolinos Responsive Blogger Template

Rastolinos Responsive Blogger Template
Rastolinos is an elegant, modern and fully responsive 2 columns blogger theme.

N Light Responsive and SEO Friendly Blogger Template

N Light Responsive and SEO Friendly Blogger Template
N Light Responsive and SEO Friendly Blogger Templates is perfect For Personal Blogs Sites.

DreamLine Responsive Blogger Template

DreamLine Responsive Blogger Template
DreamLine is personal website templates for personal blogging. DreamLine is flexible and smart blogger templates. If you running a personal blog, then hope this template will be you first choice for your happy blogging.

Writer Responsive Blogger Template

Writer Responsive Blogger Template
Writer Blogger template is designed for personal blogs. If you are a traveler, blogger, Instagram user, or someone who want to share his story, Writer blogger template is the right choice.

Glamour Responsive Blogger Template

Glamour Responsive Blogger Template
Glamour is a free blogger template, supports a feminist and elegant design embedded with lots of features. You just focus on your content and our blogger template will take care of the designing and features. It offers the best solution for OOTD, Fashion, Lifestyle, Personal blog, Diary Entry kind of blogs.

SmartBlog Responsive Blogger Template

SmartBlog Responsive Blogger Template
Smartblog Is A Light And Elegant Template On All Kinds Of Blogs. Not Only Its Modern Design Is Pleasing To The Eyes.it’s Perfect For Any Personal Blog.

Happenings Responsive Blogger Template

Happenings Responsive Blogger Template
Happenings is 2 columns, 100% responsive blogger theme is designed for announcing events, like musical performances or plays, at coffee shops, theatres or other venues.

Invision Responsive Blogger Template

Invision Responsive Blogger Template

Scripted Responsive Blogger Template

Scripted Responsive Blogger Template
Scripted is a refreshingly simple and clean, brilliantly attractive, fully responsive and search engine friendly blogger theme for writers and personal blogs.

HighEnd Responsive Blogger Template

HighEnd Responsive Blogger Template
HighEnd is a 100% Responsive, 2 Columns Blogger Template with 3 Columns Footer Widgets Section.

Simplesanget High CTR Adsense Responsive Blogger Template

Simplesanget High CTR Adsense Responsive Blogger Template
Simplesanget High CTR Adsense Blogger Templates is perfect For Personal Blogs Sites, Modern and fully responsive, SEO Friendly, Fast Load, High CTR, Looks Cool And Sophisticated You Can Have Fun On The Run By Posting News, articles, Tube Videos, Photos, Links and more.

Bushwick Responsive Blogger Template

Bushwick Responsive Blogger Template
Bushwick Blogger template is a lightweight, responsive blogging theme, designed to show beautiful content alongside beautiful imagery. Bushwick Blogger theme will be a better option for your personal blog or website.

Capitolia Responsive Blogger Template

Capitolia Responsive Blogger Template
Capitolia is a Black Color, 2 Columns Blogger Template with a Right Sidebar and 3 Columns Footer.

SEOFastBlogger Responsive Blogger Template

SEOFastBlogger Responsive Blogger Template

Flashback Responsive Blogger Template

Flashback Responsive Blogger Template

Birthday Gift Responsive Blogger Template

Birthday Gift Responsive Blogger Template
Birthday gift is a 100% responsive, clean and modern, minimal Blogger theme. Birthday gift is ideal for personal blogs, journal, newspaper, editorial, magazine or review websites.

YouNews Responsive Blogger Template

YouNews Responsive Blogger Template
YouNews is a Responsive, Elegant Looking, 2 Columns Blogger Template for News Blogs.

Ageka Dark Responsive Blogger Template

Ageka Dark

Rakiya Responsive Blogger Template

Rakiya Responsive Blogger Template
Rakiya is a clean Blogger theme specially made for personal blogs or writers. With this creative Blogger theme you can easily superintending your content so that you can attract the attention of your visitors.

Palki 2 Responsive Blogger Template

Palki 2 Responsive Blogger Template
Palki 2 is responsive and SEO Optimized free blogging template.

Koenda Responsive Blogger Template

Koenda Responsive Blogger Template
Koenda is a flexible and fully responsive Blogger theme comes with a 2 columns layout including right sidebar and 4 columns widgets area in footer.

Marble Responsive Blogger Template

Marble Responsive Blogger Template
Marble responsive, SEO optimized and free blogger template.

Jax Lite Responsive Blogger Template

Jax Lite Responsive Blogger Template
Jax Lite is a fully responsive, minimalist, 2 columns blogger theme is powered by Twitter Bootstrap. It is a perfect blogger template to manage your personal, lifestyle, travel or fashion blog.

Blog News Responsive Blogger Template

Blog News Responsive Blogger Template
Blog News is a responsive and SEO optimized blogger template. This is blog style news template.

Readily Responsive Blogger Template

Readily Responsive Blogger Template
Readily is a Simple and Beautiful, Fully Responsive, 2 Columns Blogger Template with a 3 Columns Footer Widgets Section.

Busby Responsive Blogger Template

Busby Responsive Blogger Template
Busby is a clean, personal blogger theme with it’s own unique look.

UpStream Responsive Blogger Template

UpStream Responsive Blogger Template
UpStream is a Responsive, 2 Columns Blogger Template with 3 Columns Footer Widgets Area.

Cosimo Responsive Blogger Template

Cosimo Responsive Blogger Template
Cosimo is a fresh and beautiful, 100% responsive Blogger Theme, a large column in the center of the screen, and the sidebar that appears when you click on the appropriate button and easy to use.

Instinct Responsive Blogger Template

Instinct Responsive Blogger Template
Instinct is a Fully Responsive, Search Engine Friendly, 2 Columns Blogger Template with 4 Columns Footer Widgets Area.

FlexiStunning Responsive Blogger Template

FlexiStunning Responsive Blogger Template
FlexiStunning is beautiful and clean, 2 columns, responsive Blogger theme created for General/Blog web sites.

Figaro Responsive Blogger Template

Figaro Responsive Blogger Template
Figaro is a fully responsive, elegant, 2 columns blogger template with a right sidebar and 3 columns footer widgets area.

Lovebirds Responsive Blogger Template

Lovebirds Responsive Blogger Template
Lovebirds blogger template is a 100% responsive, simple, 2 columns, quaint wedding blogger theme designed to aid in the planning and preparation for your big day.

Responsive Portfolio Blogger Templates

Martin Responsive Blogger Template

Martin Responsive Blogger Template
Martin With Modern & Clean Design. This Template Focused On Web-designers, Digital Professionals, Programmers Or Photographers.

Fredy Portfolio Blogger Template

Fredy Portfolio Blogger Template
Fredy is a Professional style theme which can be used to show your vCard, Business card, personal resume and Portfolio.

Basil Portfolio Responsive Blogger Template

Basil Portfolio Responsive Blogger Template
Basil Portfolio Blogger Template is a Modern and Clean MultiPurpose Blogger Template for showcase your portfolio, cv, and personal information.

Isaac Responsive Blogger Template

Isaac Responsive Blogger Template
Issac Is A Personal Portfolio Blogger Template, Responsive, Fast Loading Blogger Template.

Storm Responsive Blogger Template

Storm Responsive Blogger Template
Storm Is A Portfolio Blogger Template And Personal One Page/Multipurpose Template For Blogger Built With Bootstrap.

Fenix Portfolio Responsive Blogger Template

Fenix Portfolio Responsive Blogger Template
Fenix Portfolio Blogger Template is a new and simple Blogger Theme designed and developed for people who want to expose their personal Projects, Photographs.

StudioPress Portfolio/Creative Blogger Template

StudioPress Portfolio/Creative Blogger Template
Studio Press is a modern Portfolio & flexible Creative Responsive Blogger Template perfect for professionals such as web developers, web designers, creative agencies, photographers, freelancers and suitable for any type of business.

Inventory Responsive Blogger Template

Inventory Responsive Blogger Template
Inventory Is A Portfolio Blogger Template And Personal Template For Creatives. Inventory Is Build For Online Professionals Or A Creative Person Who Wants To Showcase Their Portfolio On Modern Way. This Is A Best And Great Way To Showcase Your Product/Portfolio/Resume.

Monal Portfolio Responsive Blogger Template

Monal Portfolio Responsive Blogger Template
Monal is a minimal, clean and flexible Blogger Template that is crafted especially for Photographers, Writers, Travelers, web designers, creative agencies and freelancers in general.

Responsive Multipurpose Blogger Templates

Charlotte Multipurpose Blogger Template

Charlotte Multipurpose Blogger Template
Charlotte is a Responsive Multipurpose Blogger Template.

Flixible Magazine Responsive Blogger Theme

Flixible Magazine Responsive Blogger Theme
Flixible is a responsive Multi Purpose Blogger theme. Flixible could be used as a magazine, newspaper, personal or a niche blog.

Sora News Responsive Blogger Template

Sora News Responsive Blogger Template
Sora News Responsive Blogger Template is a Blogger Template powerhouse theme with many modern features and a design that’s going to leave a lasting impression. Perfect for fashion blogs, lifestyle blogs, travel blogs, food blogs, craft, tech, creative, photography, etc.

Espire Responsive Blogger Template

Espire Responsive Blogger Template
Espire Stylish Blogger Template is a multi-purpose, clean, creative, fully responsive and powerful blogspot Theme. Espire is the best choice for you to create a business, creative agency or personal, photography or a blogging website.

Liberty 3 Column Blogger Template

Liberty 3 Column Blogger Template
Liberty is a 3 column blogger template, specially for made for better ad placement. Liberty focus on Multi-Purpose Responsive Creative design Template that can use all kind of Business sites.

Lex Responsive Blogger Template

Lex Responsive Blogger Template
Lex A Fresh Design Stunning Multi-purpose Blog & Article Type Blogger Template. It Is Very Professional, Smooth And Sleek, With A Clean Modern Layout And It’s Extremely Easy To Customize. It Is Perfect For Fashion, Lifestyle, Travel, Food, Craft And Many Other Creative Blogs.

Livre Responsive Blogger Template

Livre Responsive Blogger Template
Livre Respo is a multi-purpose Blogger template, with a modern, clean, professional design. With infinite skin colors, Livre Respo is very flexible and easy to customize.

Florence Responsive Blogger Template

Florence Responsive Blogger Template
Florence is a light weight and fast loading blogger template. This template is perfect choice for Travel bloggers, lifestyle and fashion bloggers, stylish female entrepreneurs, a business or personal.

Blogius Responsive Blogger Template

Blogius Responsive Blogger Template
Blogius is a clean and elegant blogger theme which offers great customization to create the blog that you want. It is suitable for wide-range of blog such as personal blog, fashion, photography, travel etc.

Feedly Responsive Blogger Template

Feedly Responsive Blogger Template
Feedly Is A Responsive, SEO Friendly Blogger Template. Feedly Is A Modern Blogger Template Designed For News, Creative, Photography, Fashion, Technology Blogs.

Impreza Responsive Blogger Template

Impreza Responsive Blogger Template
Impreza is a modern and clean Blogger Theme. A perfect theme for showcasing your blog entries in fashion, travel, art, lifestyle and more.

Lady Finger Responsive Blogger Template

Lady Finger Responsive Blogger Template
Lady Finger is a responsive blogger template suitable for fashion, travel, photographers, journalists, and anyone who like responsive design, clean, and minimalist.

Instaset Responsive Blogger Template

Instaset Responsive Blogger Template
Instaset is the new Premium Blogger Theme for Lifestyle, Food, Personal Blog and Fashion Bloggers.

Treasury Responsive Blogger Template

Treasury Responsive Blogger Template
Treasury is all purpose Blogging blogger theme which can be used for all your blogs like travel, food, life, programming, everyday, fashion and everything you want to blog about. Treasury Magazine design is excellent for a news, newspaper, magazine, article and editorial publishing or review and rating site.

Rosemary Responsive Blogger Template

Rosemary Responsive Blogger Template
Rosemary is a Multipurpose Clean & Minimal Blogger template with luxury design, tailored to be exceptional on all kinds of blogs. It is a Perfect choice for your Minimalist blog layout, Personal blog, Beauty blog, Fashion blog, OOTD blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

JoyFul Fashion Responsive Blogger Template

JoyFul Fashion Responsive Blogger Template
JoyFul is a clean and elegant Blogger Theme which offers great customization to create the blog that you want. From Fashion, to Food, to Photography, this multipurpose theme will fit any blog.

CoolBaby Fashion Responsive Blogger Template

CoolBaby Fashion Responsive Blogger Template
CoolBaby is a very stylish, elegant and powerful multipurpose blogger theme perfect for any personal blog.

Blush Responsive MultiPurpose Blogger Template

Blush Responsive MultiPurpose Blogger Template
Blush is a Splendid Responsive Multipurpose Blogger Template. A light and bright versatile theme to satisfy all your blogging needs, Blush is an simple elegant blog theme which is specially designed to showcase your content to its fullest potential and provide better engagement with the visitor.

Gym Responsive Blogger Template

Gym Responsive Blogger Template
Gym Responsive MultiPurpose blogger template is especially designed for health sites, fitness blog, fashion and photography blog.

Mega Social Responsive Blogger Template

Mega Social Responsive Blogger Template
Mega Social Responsive blogger template is yet another fully dynamic blogger template with attractive design. This template makes it possible to design a beatiful & great collection of social sharing blog/website. It is ideal for photographers, hobby bloggers and designers to showcase their work. It can be called a perfect multipurpose blogger template.

Bolina Responsive Blogger Template

Bolina Responsive Blogger Template
Bolina Responsive blogger template is a first blogspot theme that work solely on shortcut codes. It is a multipurpose blogspot theme which is ideal for traveling, blogging, photography, technology, personal and indeed a fashion blog site.

Responsive Business Blogger Templates

Codesera Responsive Blogger Template

Codesera Responsive Blogger Template
Codesera is a client base template which is best suited for Business or Company websites.

The Freelancer Responsive Blogger Template

The Freelancer Responsive Blogger Template
The Freelancer Blogger template/theme is ideal for freelancers who want to showcase their portfolio professionally.

Logue One Page Blogger Template

Logue One Page Blogger Template
Logue is a One Page template specially designed for blogs having portfolio, brand or a company base profile.

Bolt Responsive Blogger Template

Bolt Responsive Blogger Template
Bolt Is A Portfolio, Business And Personal One Page/Multipurpose Template For Blogger Built With Bootstrap.

Gommero Responsive Blogger Template

Gommero Responsive Blogger Template
Gommero Blogger template is suitable for business or personal website. It is simple, 100% responsive, elegant and beautiful, 2 columns Blogger theme with a right sidebar and 3 columns widgets area in footer.

Responsive Technology Blogger Templates

Combo One Blogger Template

Combo One Blogger Template
The loading time of ComboOne theme is way better and faster from any other Blogger template.

Newsflash Responsive Blogger Template

Newsflash Responsive Blogger Template
This is a unique and fast loading blogger template best suitable for tech blogs, news blogs, multi purpose blog, authority blogs, niche blogs, event blogs, food, recipe, travel, sports, daily blog etc.

BrickOn Responsive Blogger Template

BrickOn

Alpha Niche Blogger template

Alpha Niche Blogger template
Alpha is a clean, simple and fast loading blogger template, It is highly customizable and has responsive layout so that it can fit into any screen size. You can use this template for any niche like tech, Blogging, Events, Authority, Blogging Resources, News, Latest Trends etc.

Tech News Responsive Blogger Template

Tech News Responsive Blogger Template
Tech News is a premium flat, clean, super flexible and fully responsive blogger theme, best suited for Technology, News or Blog Websites.

Decent Responsive Blogger Template

Decent Responsive Blogger Template
Decent template is a fast load theme with complete responsiveness.

Magento Responsive Blogger Template

Magento Responsive Blogger Template
Magento is precisely for personal blogs, Magazine, Technology and gadgets related blogs.

Gear World Responsive Blogger Template

Gear World Responsive Blogger Template
Gear World is a youtube friendly template. Gear World theme is specifically designed for tech blogs, geek updates, games, gallery and personal blogs.

iBeats Responsive Blogger Template

iBeats Responsive Blogger Template
iBeats blogger template is a free style color theme.

News24 Responsive Blogger Template

News24 Responsive Blogger Template
News24 is a Responsive, 3 Columns Blogger Template for News/Tech Blogs.

Tech Life Responsive Blogger Template

Tech Life Responsive Blogger Template
Tech Life blogger template is a 3 column web template which diagonally fits best on any mobile or screen device.

TechZine Responsive Blogger Template

TechZine Responsive Blogger Template
TechZine is a 100% Responsive, 2 Columns Blogger Template for Tech or News Blogs.

Tech Mag Responsive Blogger Template

Tech Mag Responsive Blogger Template
Masonry Thumbnails with a short description bring a grace to the visitor. Dim light color transparent header background make Tech Mag template more professional can even be used on Tech, photography and portfolio blogs.

TechTrend Responsive Blogger Template

TechTrend Responsive Blogger Template
TechTrend is a Mobile Friendly, 2 Columns Blogger Template for Tech Blogs.

TechPro Responsive Blogger Template

TechPro Responsive Blogger Template
TechPro is a 3 Columns, Responsive Blogger Template for Tech Blogs.

TechGo Responsive Blogger Template

TechGo Responsive Blogger Template
TechGo is a Responsive, 3 Columns Blogger Template for Tech/News Blogs.

NewNews Responsive Blogger Template

NewNews Responsive Blogger Template
NewNews is a Elegant Looking, Responsive, 2 Columns Blogger Template for News or Tech Blogs.

Netia Responsive Blogger Template

Netia Responsive Blogger Template
Netia is a Responsive, 2 Columns Blogger Template with 4 Columns Footer.

TechUp Responsive Blogger Template

TechUp Responsive Blogger Template
TechUp is a 2 Columns, Responsive Blogger Template for Tech Blogs.

Responsive Entertainment Blogger Templates

MovieSpot Responsive Blogger Template

MovieSpot Responsive Blogger Template
MovieSpot is a 100% Mobile Friendly, 3 Columns Blogger Template for Movie or Games Blog/Websites.

Responsive Game Blogger Templates

Gamer Responsive Blogger Template

Gamer Responsive Blogger Template
Gamer is a Gaming Blogger Theme.

Hot Games Gaming Responsive Blogger Template

Hot Games Gaming Responsive Blogger Template
Hot Games Gaming Blogger Template is a perfectly crafted template for gaming, store and magazine websites.

Sora Games Responsive Blogger Template

Sora Games Responsive Blogger Template
Sora Games is a premium gaming blogger theme designed to empower, inspire, and help express your love for all things gaming.

GameDaily Responsive Blogger Template

GameDaily Responsive Blogger Template
GameDaily is a Black Color, Responsive, 2 Columns Blogger Template for Games/Movies Blogs.

Responsive Restaurant Blogger Templates

MyRestaurant Responsive Blogger Template

MyRestaurant Responsive Blogger Template
MyRestaurant is a Beautiful, Responsive, 2 Columns Blogger Template for your Restaurant’s Website/Blog.

Responsive Travel Blogger Templates

Travelista Responsive Blogger Template

Travelista Responsive Blogger Template
Travelista is a blogger template designed and developed for travel bloggers. But its simple and clean design can be used for any kind of blog like Food blog, Lifestyle Blog, Photography Blog, Cake Blog, Travel blog, Parenting/Mom’s blog, Health, Fitness and Gym, Personal Blog, Fashion Blog, Yoga Blog, Pets Blog, Car mag, Game Mag, Tech Mag and many more.

Sora Travels Responsive Blogger Template

Sora Travels Responsive Blogger Template
Sora Travels is a Creative and stylish blogger theme. It is perfect for creative people such as fashion blogger, photographer or for the stylish traveler.

Vacations Responsive Blogger Template

Vacations Responsive Blogger Template
Vacations is a Beautiful, 2 Columns, Travel Blogger Template with a 3 Columns Widget Area in Footer.

iTravel Responsive Blogger Template

iTravel Responsive Blogger Template
iTravel is a Mobile Friendly, 2 Columns Blogger Template for Travel Websites/Blogs.

TravelHub Responsive Blogger Template

TravelHub Responsive Blogger Template
TravelHub is a Responsive, 3 Columns Blogger Template for Travel Websites or Blogs.

Responsive Accountant Blogger Templates

TheAccountant Responsive Blogger Template

TheAccountant Responsive Blogger Template
TheAccountant is a Fully Responsive, 2 Columns Blogger Template for Accounting Websites or Blogs.

Responsive Educational Blogger Templates

eLearn Responsive Blogger Template

eLearn Responsive Blogger Template
elearn Education Blogger template is the best solution for school, colleges, universities to make their presence on the internet. It is a perfect LMS (Learning management system) for Blogger BlogSpot user.

MyEducation Responsive Blogger Template

MyEducation Responsive Blogger Template
MyEducation is a Elegant Looking, Responsive, 3 Columns Blogger Template for Education Related Websites or Blogs.

EducationBlog Responsive Blogger Template

EducationBlog Responsive Blogger Template
EducationBlog is a Responsive, 2 Columns Blogger Template for Education Blogs.

UniEdu Responsive Blogger Template

UniEdu Responsive Blogger Template
UniEdu is a 100% Responsive, 2 Columns Blogger Template for Education Blogs.

Responsive Grid Blogger Templates

Mudah Grid Responsive Blogger Template

Mudah Grid

Winge Responsive Blogger Template

Winge Responsive Blogger Template
Winge is a Grid Blog Theme.

Lycoris Responsive Blogger Template

Lycoris Responsive Blogger Template

Maverick Responsive Blogger Template

Maverick Responsive Blogger Template
The Maverick is a clean and well coded modern & stylish Blogger Template for blogs with a masonry grid layout.

Griddy Responsive Blogger Template

Griddy Responsive Blogger Template
Griddy is a responsive free blogger template by ar-themes. SEO optimized. Grid gallery enhanced style with responsive carousel. Enhanced pages with special typographic style.

Porto Responsive Blogger Template

Porto Responsive Blogger Template

Infinite Responsive Blogger Template

Infinite Responsive Blogger Template

Gravity Responsive Blogger Template

Gravity Responsive Blogger Template

Reading Responsive Blogger Template

Reading Responsive Blogger Template
Reading is a blogger template which will surely amaze you at the first sight. It is the fully responsive HTML5 & CSS3 template that best used for blogging, personal portfolio, even business portal.

Modern Grid Responsive Blogger Template

Modern Grid Responsive Blogger Template
Modern Grid aesthetic blog design is a perfect choice for all the creative bloggers.

Minimalist Responsive Blogger Template

Minimalist Responsive Blogger Template
Minimalist is a clean and Responsive Blogger Template which provides awesome Masonry Style Grid based design. This is a Perfect choice for your Personal blog, Fashion blog, OOTD blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

Palki Grid Responsive Blogger Template

Palki Grid Responsive Blogger Template
Palki Grid is a Smartphone Review Blogger Template.

Chuana Flash Responsive Blogger Template

Chuana Flash Responsive Blogger Template

Responsive Material Design Blogger Templates

MaterialBT Responsive Blogger Template

MaterialBT Responsive Blogger Template
MaterilBT is a material design blogger template powered by materializecss, which is a cool material design element framework. MaterialBT is best suited for mot of niche blogs. Best for Tech, Fashion Blogs and many more.

Material Responsive Blogger Template

Material Responsive Blogger Template
Material Free Responsive Blogger Template, Is first ever true material design inspired by google material design for blogger. Material Blogger Template is one of the best and cleanest material designs ever.

Masign Free Responsive Blogger Template

Masign Free Responsive Blogger Template

Materispot Responsive Blogger Template

Materispot Responsive Blogger Template

Responsive Android App Showcase Blogger Templates

FileHippo Responsive Blogger Template

FileHippo Responsive Blogger Template
FileHippo is a mega collection Apps blogspot theme specially designed for all mega application blogspot sites. It is fully dynamic theme that work on drag and drop.

Power APK Responsive Blogger Template

Power APK Responsive Blogger Template
Power APK is a Premium Apps Blogger Template inspired from APK sites blog. It is ideal for android and all mega application site. It is designed wisely for all tech and apps site.

Sure APK Responsive Blogger Template

Sure APK Responsive Blogger Template
Sure APK is a responsive creative and fast loading blogger template.

Blue APK Responsive Blogger Template

Blue APK Responsive Blogger Template
Blue APK is best template for your android apps download site.

Green APK Pro Responsive Blogger Template

Green APK Pro Responsive Blogger Template
Green APK is a grid style android apps showcase blogger template.

Responsive Fashion Blogger Templates

Jordan Responsive Blogger Template

Jordan Responsive Blogger Template
Jordan is a Fashion Story Teller Blogger Theme.

Averie Responsive Blogger Template

Averie Responsive Blogger Template
Averie Blogger Template is a Minimal and Fashion Blogging Theme with elegant and modern blog look which is suitable for all types of simple looking bloggers & fashion websites.

1800 Responsive Blogger Template

1800 Responsive Blogger Template
1800 is the best theme for the bloggers who have blogs on fashion niche. It suits best for the OOTD blogs.

Stella Responsive Blogger Template

Stella Responsive Blogger Template
Stella is a simple yet beautiful blogger template specially crafted for the fashion bloggers.

Saara Fashion Blog Responsive Blogger Template

Saara Fashion Blog Responsive Blogger Template
Saara Fashion Blog Blogger Template is a simple, clean and contemporary Blogger theme for lifestyle blog and magazine websites.

Maverick Fashion Responsive Blogger Template

Maverick Fashion Responsive Blogger Template
Maverick Blogger Template is Multipurpose blog theme which is based on a Minimalist design. It can be used on a personal or a company blog. This theme has been designed while keeping in mind Fashion Artists & Illustrators.

Milana Responsive Blogger Template

Milana Responsive Blogger Template
Milana is a very unique and creative Fashion Blogger Template suitable for any personal and magazine blog.

Beauteous Responsive Blogger Template

Beauteous Responsive Blogger Template
Beauteous 2016 Blogger Template is a one of Free Blogger Templates created for Fashion, Travel, Lifestyle and Food bloggers.

Life-Fashion Responsive Blogger Template

Life-Fashion Responsive Blogger Template
Life & Fashion is a clean and minimalist Blogger blogging theme. It is a light & bright blog theme, tailored to showcase your content in an effortlessly timeless style. Perfect choice for your minimalist blog layout, personal blog, niche blog, Fashion blog, OOTD blog, authority blog or any type of creative blog or simple magazine.

Responsive Ecommerce Blogger Templates

Sora Cart Responsive Blogger Template

Sora Cart Responsive Blogger Template
Sora Cart Blogger Template is a perfect fit for building a fully functional online store.

Value Responsive Blogger Template

Value Responsive Blogger Template
Value is created for e-Commerce business and mostly for Multi Category Product. Built with minimal design principle in mind, Value Blogger Template helps creative businesses to showcase their products in the most creative ways they can imagine.

Responsive Health Blogger Templates

WpHealth Responsive Blogger Template

WpHealth Responsive Blogger Template
WpHealth is a 100% Responsive, 2 Columns Blogger Template for Health/Fitness Blogs.

Responsive Photography Blogger Templates

Crusade Responsive Blogger Template

Crusade Responsive Blogger Template
Crusade is a responsive clean and minimal photography blogger template. It is perfect for photographer, creative designer, design agency, etc.

Photosout Responsive Blogger Template

Photosout Responsive Blogger Template
Photosout is a responsive blog Template for those who want to showcase their creative work and build a strong experience with their users. From travelers to photographers, Photosout is the template choice to reach your blog style.

Photonic Photography Responsive Blogger Template

Photonic Photography Responsive Blogger Template
Photonic Photography Blogger Template is a minimal and clean photography blogger template focused on displaying portfolio images in elegant manner.

Fotografity Responsive Blogger Template

Fotografity Responsive Blogger Template
Fotografity is a smooth and minimalist photography blog theme/template for google blogger.

Responsive Video Blogger Templates

VideoPlay Video Blogger Template

VideoPlay Video Blogger Template
VideoPlay is Fully Automated Youtube Video Blogger Template. VideoPlay is the perfect Video Blogger theme for YouTubers, Video Tutorials, Online Courses and video blogs.

3rdball Professional Video Blogger Template

3rdball Professional Video Blogger Template
3rdball is a professional video blogger template. 3rdball video blogger template is also a highly responsive and mobile friendly blogger template. The design of this template is minimalist, clean and user friendly.

Movie Responsive Blogger Template

Movie Responsive Blogger Template
Movie is the most powerful blogger theme for video/movie based websites. Movie Blogger Template has more unique features which help you to build any kind of video or movie streaming websites.

DeTube Video Responsive Blogger Template

DeTube Video Responsive Blogger Template
The grace of Detube theme is very attractive for pro bloggers. Elegant slider with loads of recent posts make it look even more user friendly.

3rdball Responsive Video Blogger Template

3rdball Responsive Video Blogger Template
3rdball is a professional video blogger template that make for all video makers. Its a minimalist and clean design that you’ll like.

Responsive Book Blogger Templates

Sora Book Responsive Blogger Template

Sora Book Responsive Blogger Template
Sora Book is a responsive blogger template built for authors selling books online, a first book blogger theme from Sora which is dedicated to promoting and selling your ebooks.

Responsive Movie Blogger Templates

MovieKhor Responsive Blogger Template

MovieKhor Responsive Blogger Template
MovieKhor is the best and professional movie blogger template and it is perfect for all kind movie download or movie review blog.

Sora Films Responsive Blogger Template

Sora Films Responsive Blogger Template
Sora Films is the perfect theme for a movie review website. The theme comes packed with features which make it ideal for reviewing. Sora Films supports YouTube videos.

Responsive SEO Ready Blogger Templates

SeoBoost Responsive Blogger Template

SeoBoost Responsive Blogger Template
It is a perfect responsive and gorgeous SEO friendly and SEO optimized Blogger Template. It is specially designed for any kind of newspaper, blog, magazine, portal and personal type website.

Seo Blog Responsive Blogger Template

Seo Blog Responsive Blogger Template
Seo Blog is the best SEO optimized blogger template available in 2017. This template is perfect choice for Tech bloggers, lifestyle and News bloggers, Niche Blogs, a business or personal. From Fashion, to Travel, to Food, this multipurpose template will fit any blog niche.

Smartseo Responsive Blogger Template

Smartseo Responsive Blogger Template
Smartseo is a straightforward SEO Ready, responsive and fast loading blogger template for the dedicated bloggers who would like to take their blog to an impressive point.

Responsive Feminine Blogger Templates

Vanilla Lifestyle Responsive Blogger Template

Vanilla Lifestyle Responsive Blogger Template
Vanilla Lifestyle is a stylish Blogger theme. It is designed to engage your audience with a clean, feminine and elegant layout.

Familia Responsive Blogger Template

Familia Responsive Blogger Template
Familia is a fresh, minimal, clean, modern and feminine Blogger Template with responsive web design.

Responsive Beauty Blogger Templates

Elvira Beauty Blogger Template

Elvira Beauty Blogger Template
Elvira is a clean and minimalist blogger template made with blazing fast loading speed, that can be used for Fashion Blogs, Travel Blogs, OOTD Blogs, Makeup Blog, Lifestyle Blog, How To Blogs and Many more.

Rose Blog Responsive Blogger Template

Rose Blog Responsive Blogger Template
Rose Blog is inspired by the latest trends in web design, Rose Blog is an elegant Blogger beauty theme.

Responsive Ads Ready Blogger Templates

Sora Ads Responsive Blogger Template

Sora Ads Responsive Blogger Template
Sora Ads is a perfect ad optimized blogger theme for Adsense users and Affiliate Marketers to get high earnings through advertisements by increasing the click through rate(CTR).

Responsive Coupon Blogger Templates

Your Coupon Responsive Blogger Template

Your Coupon Responsive Blogger Template
Your Coupon is the only blogger template available on the internet (made by Sora) which is truly made for coupon blogs, it has some amazing features that makes it perfect for any type of coupons, deals and discount related blogs, Publish your deal, discount and coupon directly into homepage without any hassle.

Max Template Responsive Blogger Template

Max Template Responsive Blogger Template
Max template is a gallery style theme, specially designed for those bloggers who have interest to publish elegant design templates.

Responsive Automotive Blogger Templates

Automax Responsive Blogger Template

Automax Responsive Blogger Template
Automax will help you run a successful lifestyle / fashion blog. Carefully crafted, it contains all these features a modern blogger needs.

Responsive Food Blogger Templates

Fooddy Responsive Blogger Template

Fooddy Responsive Blogger Template
Fooddy Blogger Template is a beautiful Food Blogger theme. With this theme you can create NOT ONLY food blogs, but any type of blog you want – personal, travel, publishing or tutorial blog sites.

Foodlicious Responsive Blogger Template

Foodlicious Responsive Blogger Template
Foodlicious Responsive Blogger Template, Is one of the best and cleanest designs of can ever have for your Food and Fashion Blog.

Responsive Niche Blogger Templates

Evently Responsive Blogger Template

Evently Responsive Blogger Template
Evently Professional Event Niche Blogger Template. Evently is high quality and professional event niche blogger template for event blogger.

Responsive Job Board Blogger Templates

InJob Responsive Blogger Template

InJob Responsive Blogger Template
InJob Blogger Template is suitable for online jobs search engine, freelancers, graphic designers, illustrators, photographers or any kind of creative is now able to create a quick & easy online job portal.

Sora Jobs Responsive Blogger Template

Sora Jobs Responsive Blogger Template
Sora Jobs Blogger Template is perfect for online jobs search engine, freelancers, graphic designers, illustrators, photographers or any kind of creative is now able to create a quick & easy online job portal.

Responsive Anime Blogger Templates

Animag Responsive Blogger Template

Animag Responsive Blogger Template

Responsive Resume/CV Blogger Templates

Sora CV Responsive Blogger Template

Sora CV Responsive Blogger Template
Sora CV is an Ideal theme for any type of profession as for creative studios and companies, perfectly suits for placing information about your experience, skills, services, education, works, awards, expertise, clients, testimonials and pricing.

Responsive RTL Blogger Templates

Sora RTL Responsive Blogger Template

Sora RTL Responsive Blogger Template
Sora RTL Blogger Template is a feature rich and modern multilingual and RTL Arabic Blogger theme. This theme is best if you want to create a local news magazine website.

Responsive Under Construction Blogger Templates

Under Construction Blogger Template

Under Construction Blogger Template
This is coming soon or under construction template.

Responsive Event Blogger Templates

Faster Fast Loading Blogger Template

Faster Fast Loading Blogger Template, is fast, optimized and multi-purpose, highly customizable blogspot theme, that will be a perfect choice for event and authority blogs.

Responsive Banking Blogger Templates

Sora Bank Responsive Blogger Template

Sora Bank Responsive Blogger Template
mẫu theme sora bank
Sora Bank Blogger Template is a minimal & clean responsive banking blogger theme best suited for banking and ibps blog or magazine sites that deliver curated banking news and stories about Finance, Result, Admission, General Knowledg, etc.

Responsive Real Estate Blogger Templates

Sora Home Responsive Blogger Template

Responsive Real Estate Blogger Templates
Mẫu theme bất động sản Sora home

 

Sora Home Blogger Template is a Blogger premium real estate theme with awesome targetted look.
phodesign

⭐♡ Hãy cùng nhau chia sẽ những thông tin hay nhất về kiến trúc và các file mẫu bản vẻ đẹp nhé !.

2 Nhận xét

!❄♡ Góp ý và bình luận nhanh:
✪★ Vui lòng để lại comment yêu cầu của các bạn lên khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất từ chúng tôi.
✪★ Comment hình ảnh dễ dàng bằng cách dán link ảnh hay link video trực tiếp vào khung bình luận.
✪★ Vui lòng để lại bình luận hay yêu cầu với có tên hay nick name thật của của các bạn để được hỗ trợ nhanh nhất.
✪★ Chúc các bạn có thật nhiều thành công nhé!

 1. Anh ơi share theme anh đang dùng được không ạ.
  Mail: Dungdd.tvr@gmail.com
  Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi bạn, Bạn có thể tải theme này ở mục chia sẽ các mẫu template premium trên đó bao gồm mẫu litespot để về cài nhé. Tuy nhiên mẫu này cũng đã được tùy chỉnh môt vài thành phần hơi khác với bản gốc một chút.
   Chúc bạn phát triển trang mình thành công nhé.

   Xóa
Mới hơn Cũ hơn