Tam Nguyên Long Với Việc Thiết Kế Nhà Ở Hiện Đại

Khi đã biết được 24 sơn hướng thì còn phải biết chúng thuộc về Nguyên long nào, là Dương hay Âm, để có thể xoay chuyển phi tinh Thuận hay Nghịch khi lập trạch vận. Nguyên long này không phải là “Nguyên” chỉ thời gian như đã nói trong “Tam Nguyên Cửu Vận”, mà chỉ Địa khí của long mạch, hay phương hướng của trái đất.


phối cảnh nhà ở
Ứng dụng Tam Nguyên Long rong thiết kế nhà ở Hiện đại

Tam nguyên long bao gồm: Địa nguyên long, Thiên nguyên long, và Nhân nguyên long. Mỗi Nguyên bao gồm 8 sơn (hay 8 hướng), trong đó có 4 sơn dương và 4 sơn âm như sau:
- THIÊN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn :
* 4 sơn dương: CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN.
* 4 sơn âm: TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU

- ĐỊA NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:
* 4 sơn dương: GIÁP, CANH, NHÂM, BÍNH.
* 4 sơn âm: THÌN, TUẤT, SỬU, MÙI.

- NHÂN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:
* 4 sơn dương: DẦN, THÂN, TỴ, HỢI.
* 4 sơn âm: ẤT, TÂN, ĐINH, QUÝ.


Với sự phân định âm hay dương của mỗi hướng như trên, người ta có thể biết được lúc nào phi tinh sẽ đi thuận hoặc đi nghịch khi xoay chuyển chúng theo quỹ đạo LƯỢNG THIÊN XÍCH.
Theo nguyên lý của phong thủy cổ truyền, việc đặt cửa trước ngay chính giữa mặt tiền để lấy được chính khí của hướng nhà theo Tam nguyên long là rất quan trọng, chỉ khi nhà đắc vượng khí đến phía trước thì mới có thể làm cho căn nhà vượng phát. Không những thế mà những thành quả đạt được trên bước đường công danh, sự nghiệp đều do tài năng, công sức của mình tạo ra, chứ không phải nhờ người khác, hoặc “hữu danh vô thực”. Cũng chính vì nhà nhận được chính khí của hướng, nên con người cũng ngay thẳng, lương thiện hơn (trừ khi nhà bị suy tử khí thì tùy theo tính chất của những sao đó mà con người mới bị hư hỏng, thoái hóa mà thôi).
Ngược lại, nếu cửa trước không nằm ngay chính giữa mặt tiền, mà lại nằm ở mé bên phải hoặc bên trái thì tùy theo hướng nhà, cũng như vị trí cửa mà sẽ phát sinh những trường hợp như sau:
1/ Nếu hướng nhà thuộc Thiên nguyên (TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU, CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN) mà cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Nhân nguyên (QUÝ, ĐINH, ẤT, TÂN, HỢI, THÂN, DẦN, TỴ - xếp theo thứ tự bên cạnh những hướng thuộc Thiên nguyên ở trên): trường hợp hướng đắc vượng khí thì mức độ tốt đẹp sẽ bị suy giảm đi nhiều, nên sẽ không phát mạnh như nhà có cửa ngay chính giữa mặt tiền. Ngược lại, nếu phía trước nhà gặp suy tử khí thì lại bị suy bại nặng hơn.
- Thí dụ: nhà hướng NGỌ thuộc Âm Thiên nguyên long, nhập trạch trong vận 8, có cửa trước nằm ở cung ĐINH thuộc Âm Nhân nguyên long, nên tuy vẫn đón được vượng khí, nhưng mức độ tốt đẹp sẽ không bằng nhà có cửa ở cung NGỌ.
2/ Nếu hướng nhà thuộc Thiên nguyên (TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU, CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN) mà cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Địa nguyên (NHÂM, BÍNH, GIÁP, CANH, TUẤT, MÙI, SỬU, THÌN – cũng xếp theo thứ tự bên cạnh những hướng thuộc Thiên nguyên ở trên): Dù hướng đắc vượng khí, nhưng nhà vẫn gặp nhiều khó khăn về tài lộc, cũng như trong công việc làm ăn. Tuy rằng trước mắt có nhiều cơ hội, nhưng hay bị người khác đoạt mất. Ngược lại, nếu hướng gặp suy tử khí thì lúc đó cửa lại đắc vượng khí (theo phương pháp dụng Thành môn), nên tuy gặp nhiều trở ngại, nhưng nếu cố gắng phấn đấu thì vẫn vượt qua được mọi khó khăn, tài lộc tương đối tốt.
- Thí dụ: cũng nhà hướng NGỌ thuộc Âm Thiên nguyên long, nhập trạch trong vận 8, có cửa trước nằm ở cung BÍNH thuộc Dương Địa nguyên long, nên tuy phía trước đắc vượng khí, nhưng vẫn gặp khó khăn về tài lộc. Do Ngọ thuộc Âm Thiên nguyên long, nhưng Bính lại thuộc Dương Địa nguyên long nên khí bị pha tạp.
3/ Nếu hướng nhà thuộc Nhân nguyên, nhưng cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Thiên nguyên: Trường hợp hướng đắc vượng khí thì tuy nhà vẫn vượng phát, nhưng là do cấp trên, hay người khác giúp đỡ, chứ không phải do chính thực lực của mình tự tạo ra được. Ngược lại, nếu hướng bị suy tử khí thì nhà sẽ suy bại trầm trọng.
- Thí dụ: nhà hướng ĐINH thuộc Âm Nhân nguyên long, nhập trạch trong vận 8, có cửa trước nằm ở cung NGỌ thuộc Âm Thiên nguyên long, nên tuy vẫn đón được vượng khí, nhưng mọi thành công đều do người khác hậu thuẫn hoặc giúp đỡ.
4/ Nếu hướng nhà thuộc Nhân nguyên, nhưng cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Địa nguyên: thì dù hướng đắc vượng khí nhưng nhà vẫn suy bại, lại hay bị kẻ khác đè nén, ức hiếp, cướp đoạt mọi cơ hội hoặc tài sản. Ngược lại, nếu hướng gặp suy tử khí thì cửa lại đắc vượng khí (cũng theo phương pháp tính Thành môn), nhưng đây chỉ là trường hợp “hữu danh vô thực”, tuy rằng bề ngoài mang tiếng khá giả, nhưng thực chất lại không được như vậy.
- Thí dụ: nhà hướng ĐINH thuộc Âm Nhân nguyên long, nhập trạch trong vận 8, có cửa trước nằm ở cung BÍNH thuộc Dương Địa nguyên long, nên tuy hướng đón được vượng khí, nhưng tài lộc vẫn suy bại.
5/ Nếu hướng nhà thuộc Địa nguyên, mà cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Thiên nguyên: thì dù hướng đắc vượng khí, nhưng vẫn bị suy bại về tài lộc, cũng như hay bị kẻ khác quấy phá, hãm hại. Ngược lại, nếu hướng gặp suy tử khí thì cửa lại đắc vượng khí, nên đây là trường hợp phải đấu tranh chật vật với kẻ khác mới có tài lộc.
- Thí dụ: nhà hướng BÍNH thuộc Dương Địa nguyên long, nhập trạch trong vận 7, có cửa trước nằm ở cung NGỌ thuộc Âm Thiên Thiên nguyên long, nên tuy phía trước đắc vượng khí, nhưng vận nhà vẫn suy bại.
6/ Nếu hướng nhà thuộc Địa nguyên, mà cửa trước lại nằm trong khu vực thuộc Nhân nguyên: thì dù hướng đắc vượng khí, nhưng vẫn bị suy bại về tài lộc, cũng như hay bị tiểu nhân mưu hại. Ngược lại, nếu hướng bị suy tử khí thì cửa lại đắc vượng khí, nên đây là trường hợp đi cướp đoạt tài lộc của người khác để làm giàu.
- Thí dụ: nhà hướng BÍNH thuộc Dương Địa nguyên long, nhập trạch trong vận 7, có cửa trước nằm ở cung ĐINH thuộc Âm Nhân nguyên long, nên tuy phía trước đắc vượng khí, nhưng tài lộc vẫn kém và rất dễ mắc tai họa.
Những trường hợp trên chỉ là xét tới vị trí cửa tuy không lấy được chính khí của hướng, nhưng vẫn nằm trong khu vực cùng 1 phía với hướng nhà. Chẳng hạn như nhà hướng BÍNH (phía NAM) thì cửa nằm ở NGỌ hay ĐINH, tức những khu vực đều thuộc phía NAM cả. Còn với cửa nằm ở những vị trí khác phía với hướng thì cũng dựa vào những yếu tố ở trên, cùng với phi tinh đến khu vực có cửa mà tạo thành nhiều trường hợp khác nhau.
Vì vậy, nói đi nói lại cũng chỉ để cho thấy là nhà có cửa trước nằm ngay chính giữa mặt tiền là tốt nhất. Còn nếu nó nằm ở những vị trí khác thì tuy có lúc tốt, lúc xấu, nhưng dù có tốt cũng không bằng nằm ngay chính giữa, mà nếu xấu thì nhà lại càng suy bại nặng hơn.
- Vấn đề thứ 2 là cửa trước phải nằm bằng phẳng với mặt tiền, chứ không được nhô ra, hay thụt vào sâu quá. Vì đó đều là những kiểu thiết kế xấu, sẽ khiến cho cửa không đón nhận được nhiều khí vào nhà, nên dù nhà có đắc vượng khí tới hướng cũng làm giảm đi mọi sự tốt đẹp.
- Vấn đề thứ 3 là cửa trước phải nằm cùng hướng với mặt tiền, vì có như vậy thì cửa mới dễ dàng đón nhận được khí từ phía trước. Ngược lại, nếu nó lại nằm chéo góc, nghiêng lệch so với mặt tiền thì khí sẽ khó vào nhà, nên dù hướng có đắc vượng khí, cũng như cửa nằm đúng vị trí, nhưng mọi sự tốt đẹp cũng bị suy giảm đi rất nhiều. Đó là chưa kể nếu cửa nằm chéo góc, mà phía trước cửa lại còn bị tường vách che chắn thì dù hướng đắc vượng khí nhưng vẫn gặp khó khăn về tài lộc. Hơn nữa, nhà có tường vách hay cửa chéo góc thường bị những tai họa bất ngờ, những chứng bệnh kỳ lạ, quái ác, cũng như trong nhà dễ có người bị thương tích, tàn tật.
Vì vậy, trong việc thiết kế, hay lựa chọn nhà cửa đều nên tránh những loại nhà như thế. Tuy rằng một số nhà có cửa nằm chéo góc so với mặt tiền mà vẫn làm ăn tương đối khá, nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ (như nơi có cửa đắc Thành môn, hay hướng cửa nhìn về đắc vượng khí…). Còn lại thì hầu hết nhà có cửa nằm chéo góc đều xấu, cho nên những ai tin theo phái Bát trạch, khi thấy hướng nhà không hợp tuổi lại muốn xoay hướng cửa theo hướng “tốt” của mình thì phải rất cẩn thận, vì thường sẽ chuốc lấy tai họa.
* Cửa sau: ngoài cửa chính ở phía trước, một căn nhà cần có thêm Cửa Hậu (cửa phụ ở phía sau nhà). Đối với Phong thủy Huyền không thì có giai đoạn (hay vận) nhà sẽ nhận được vượng khí đến phía trước, nhưng cũng có vận, vượng khí lại đến phía sau, nên mặt sau nhà cũng cần có cửa để đón vượng khí, hầu làm ăn phát đạt trong những giai đoạn đó. Vì mục đích là để đón nhận khí, nên mọi tiêu chuẩn cho cửa sau đều hoàn toàn giống như cửa trước, tức là nên nằm ngay chính giữa mặt sau căn nhà, cũng như cần nhìn thẳng về phía sau, chứ không được nghiêng lệch, lồi ra hay thụt sâu vào so với mặt sau. Nếu có lệch thì cũng phải đồng Nguyên long hoặc Thiên - Nhân, nếu là Địa thì chỉ theo Địa. Đó đều là nhà có cửa sau tốt, nên khi nơi đó đắc vượng khí thì cuộc sống sẽ được yên ổn, sung túc.
Đối với nhà không có cửa trước hay cửa sau, mà chỉ có cửa ở bên hông thì dĩ nhiên là mọi sự tốt đẹp sẽ giảm đi rất nhiều, dù là vị trí cửa có đắc vượng khí đi nữa thì giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn, hoặc dư dả chút ít mà thôi (tùy theo thiết kế bên trong có những điểm tốt hoặc xấu khác). Nếu những cửa này nằm ở chỗ có suy tử khí, bên hông nhà lại chật hẹp, hoặc bị nhà lân cận cao lớn áp chế thì dĩ nhiên là cả tài lộc lẫn nhân đinh đều bị suy bại nặng. Trường hợp ngoại lệ khi nhà có cửa bên hông, mà nơi đó lại trống thoáng, hoặc có thêm sông hồ…thì khi đắc vượng khí cũng sẽ phát mạnh.
* Đối với nhà (hay căn hộ) nằm trong chung cư lớn: thì hướng nhà thường là mặt có cửa ra vào của căn hộ, chứ không phải là mặt nhìn ra đường lớn, hay mặt có cửa đi ra ban công. Lý do vì nơi đó có lối đi (hay hành lang), và thường được mọi người sống trên tầng đó đi lại, ra vào thường xuyên, nên mới là nơi có động khí nhiều nhất của căn nhà. Còn những mặt khác đều không có lối đi để dẫn khí tới, cũng như không có chỗ để cho khí hội tụ trước khi vào nhà, nên mức độ hấp thu khí sẽ yếu hơn hẳn so với mặt có lối đi và cửa ra vào. Vì vậy, những mặt đó đều không phải là hướng nhà.
Riêng hướng của chung cư chỉ là hướng cho cả tòa nhà, nếu nó tốt thì cuộc sống của mọi người được yên ổn, ít có tai họa gì xảy ra cho tòa nhà đó. Ngược lại, nếu hướng (và cửa) của cả tòa nhà xấu thì chung cư đó dễ có tai biến, nhất là đối với những căn hộ có hướng và thiết kế xấu bên trong.
Sau khi đã xác định được hướng của căn hộ thì bước kế tiếp là phải coi xem mặt tiền của nó (tức mặt có cửa ra vào) có bị che chắn hay không? Nếu nó bị những nhà lân cận che chắn thì phía trước sẽ không có chỗ tụ khí, nên dù căn hộ có gặp được hướng tốt và vị trí cửa tốt cũng không thể phát lớn được. Còn hành lang trong chung cư thì vừa ngắn, vừa nhỏ, nên mức độ tốt đẹp cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Chính vì vậy nên đa số những người sống trong chung cư đều chỉ thuộc giới trung lưu, những người giàu sang, phú quý thì rất hiếm khi sống trong đó, hoặc nếu có cũng chỉ là tạm thời, hay đó chỉ là nơi nghỉ mát của họ mà thôi.
Bước kế tiếp là xét đến vị trí và phương hướng cửa ra vào của căn hộ, để xem nó nằm ở chỗ tốt hay xấu. Về điều này thì mọi nguyên tắc đều giống như vị trí cửa cho những nhà bình thường như đã được nói ở trên.
* Cửa sổ: nếu cửa ra vào là nơi thu nạp khí, và quyết định sự thành, bại của gia đình về phương diện tài lộc, thì cửa sổ là nơi chủ yếu để thu nhận gió và ánh sáng, hầu giúp cho nhà được sáng sủa, cũng như không khí không bị tắc nghẽn, ứ đọng, nên có ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe của mọi người sống trong nhà. Vì vậy, nhà cần phải có cửa sổ, để cho mọi chỗ bên trong lúc nào cũng được sáng sủa (ngoại trừ vào ban đêm). Nếu một khu vực trong nhà lúc nào cũng u tối, không khí tù đọng thì sẽ dễ nảy sinh ra bệnh tật, nếu người trong nhà thường sinh hoạt hoặc ngủ tại đó. Nếu nơi đó lại có tử khí của Hướng tinh, hoặc những sát khí gây bệnh tật như Ngũ Hoàng, Nhị Hắc thì bệnh tật càng nặng, có thể dẫn tới tử vong.
Một vấn đề khác là nhiều người vẫn cho rằng cửa sổ cũng nhận được khí vào nhà, vì vậy cần phải đặt chúng ở nơi có khí tốt, tránh những nơi có khí xấu. Nhưng thật ra, nếu cửa sổ nhận được khí mà lại nằm ở khắp mọi nơi chung quanh nhà thì nhà vừa nhận phải tạp khí, vừa nhận phải những khí suy, tử khác. Vì vậy các cửa sổ cũng cần được tính toán về đồng khí trong Tam nguyên.
Một điều quan trọng khác là tuy nhà cần có gió, hầu làm cho khí lưu chuyển đi khắp mọi nơi trong nhà, cũng như mới đẩy được không khí cũ (tức thán khí) ra, và đưa khí mới (dưỡng khí) vào. Tuy nhiên, nếu gió vào quá mạnh thì lại làm thất thoát hết nguyên khí bên trong, mà khiến cho cả tài lộc lẫn sức khỏe đều suy sụp. Vì vậy, nếu đứng trong một căn nhà đã mở cửa sổ, mà nếu thấy không khí thoáng mát, di chuyển nhẹ nhàng thì đó là nhà tốt. Còn nếu thấy gió thổi vùn vụt, những đồ vật nhẹ bị thổi bay… thì đó là nhà xấu. Nếu đó chỉ là cơn gió bất ngờ, thỉnh thoảng mới có (nhất là lúc trời sắp mưa bão) thì không sao. Nhưng nếu thời tiết bình thường mà vẫn có gió mạnh thổi vào bên trong thì căn nhà đó thường sẽ bị hao tán rất nhiều về tài lộc, cho dù là cửa có đắc vượng khí đi nữa.
* Bậc thềm: thông thường, nhà ở bao giờ cũng làm cao hơn sân hay đường xá phía trước, vì vậy nên hầu như nhà nào cũng có bậc thềm để đi từ dưới sân lên.
Còn bậc thềm tốt hay xấu là phụ thuộc vào vị trí cửa (vì cửa nằm ở đâu thì bậc thềm thường cũng sẽ nằm ở đó), nên nếu vị trí cửa tốt thì bậc thềm sẽ tốt, còn nếu vị trí cửa xấu thì bậc thềm cũng sẽ xấu. Ngoài ra, cũng có trường hợp bậc thềm nằm ở xa cửa, và có lối đi dẫn đến cửa. Trong trường hợp này thì cửa giữ vai trò quyết định: nếu vị trí cửa tốt, bậc thềm xấu thì nhà vẫn tốt. Nếu vị trí cửa xấu, bậc thềm tốt thì nhà vẫn xấu. Vì vậy, không cần phải câu nệ theo số bậc như cách tính sinh – lão – bệnh – tử, là hễ bậc cuối cùng lọt vào chữ “sinh” thì tốt, còn nếu lọt vào 3 chữ kia “lão – bệnh – tử” thì xấu, tức là số bậc chỉ nên làm 1 hay 5 bậc mà thôi (nguyên tắc chính là dùng các bậc thềm có số lẻ).
Bài viết này tuy hơi dài nhưng rất khái quát về nguyên lý xây dựng nhà ở vừa mang nét kiến trúc hiện đại, vừa lưu lại kiến thức phong thủy cổ truyền. Đây cũng là những vấn đề cần sự chuyên sâu để thấu hiểu lý lẽ của Địa khí và Thiên khí cùng Nhân khí trong xây dựng nhà ở.    (Bài viết tham khảo từ tài liệu của tác giả Phong Thuy Chan Thư).
phodesign

⭐♡ Hãy cùng nhau chia sẽ những thông tin hay nhất về kiến trúc và các file mẫu bản vẻ đẹp nhé !.

Đăng nhận xét

🗓 Góp ý và bình luận nhanh:
!❄♡ Vui lòng để lại comment yêu cầu của các bạn lên khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất từ chúng tôi.
!❄♡ Chèn hình bằng cách dán link ảnh hay video trực tiếp vào khung bình luận.
!❄♡ Hiện admin đang bận phát triển dự án cho Kiến Trúc Phố nên chưa thể hỗ trợ các bạn kịp thời được. Mong các bạn thông cảm nhé. Sau 01-12 Ad sẽ trở lại. Nếu các bạn có yêu cầu gì thì cứ để lại bình luận ở bên dưới.

Mới hơn Cũ hơn