Chia sẽ thư viện tổng hợp các mặt đứng công trình kiến trúc với hơn 300 mặt đứng khác nhau. Các công trình cao từ 2 đến 6 tầng phù hợp để binh hay thiết kế mặt đứng. Nhất là các bạn nào đang làm đồ án quy hoạch cần các file cad mặt đứng để diễn họa thì có thể tải file về để sử dụng.


Thư viện tổng hợp 300 mặt đứng
File tổng hợp 300 mặt đứng gồm nhiều thể loại khác nhau

Bản vẻ tổng hợp 300 mặt đứng khác nhau
Các mặt đứng công trình cổ điển thấp tầng
mẫu nhà thấp tầng
Mặt đứng biệt thự


Công trình công cộng kiểu cổ điễn
Mặt đứng thể loại nhà văn phòng, hay nhà hàng tiệc cưới


mặt đứng công trình
Mặt đứng nhà 5 tầng
Thư viện chia sẽ phù hợp với những thể loại công trình như: trụ sở cơ quan, các công trình trang trí cổ điển, biệt thự, nhà công cộng thấp tầng. Các bạn vui lòng tham khảo link tải file cũng như hướng dẫn cách để tải file về máy nhanh nhất nhé:

File tải trực tiếp từ google drive không thông qua bất cứ link rút gon nào nhé