Chia sẽ file cad bản vẻ nhà để xe rộng 4 mét, chiều dài tùy ý thiết kế với các module kích thước 3,5 mét. Kết cấu cột thép tròn phi 90, mái kèo lợp tole, máng seenoo thoát nước bằng tole tráng kẽm..

File thiết kế chi tiết có thể sủ dụng để thi công bao gồm các bản vẻ mặt bằng bố trí, mặt cắt, thông kê thép, chi tiết san nền,...
mặt bằng nhà để xe

Bản vẻ mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết

Link bản vẻ và hướng dẫn để để tải file vẻ về, các bạn xem ngay ở bên dưới này nhé  File cad-thiet-ke-nha-de-xe

Sau khi các bạn tải file bản vẻ dạng file nén có đuôi .rar về máy và tiến hành giải nén để lấy file bản vẻ mình cần.

Cách giải nén file tải  về các bạn tham khảo như sau 
Pass giải nén : pkientruc.com