BÍ QUYẾT SƠN - THỦY GIA CƯ HƯNG VƯỢNG THEO LÝ KHÍ HUYỀN KHÔNG

Phong thủy có hai trường phái lớn là hình thế và lý khí. Phái lý khí dựa vào quan điểm lý luận về Hà đồ, Lạc thư, Âm Dương, Ngũ hành và Bát quái để lập luận, hình thành nên học thuyết phong thủy vô cùng phức tạp nhưng cũng cực kỳ linh hoạt và hữu dụng trong thực tế. Đây cũng là trào lưu của phong thủy hiện đại. Tri thức của phái Lý khí rất quan trọng đối với phong thủy học, là cơ sở cho việc phát triển phong thủy trong kiến trúc hiện đại.

Phái Hình thế lấy long, huyệt, sa, thủy để luận cát hung của địa lý hình thế, coi trọng việc định hướng. Phái hình thế rất ít kiêng kị, dễ lý giải và tiếp thu, cho nên được lưu truyền tương đối rộng. Cổ ngữ có câu "Hình thế không Lý khí bất linh, Lý khí không hình thế bất tinh". Những thứ như sông núi có thể dùng mắt thường quan sát gọi là hình thế. Còn lý khí dựa vào Cửu tinh, tính thời gian theo tam nguyên cửu vận. Sau đây là những nhận định tốt - xấu trong Dương trạch theo lý khí Huyền không phong thủy.


Minh họa phong thủy

I/ Thủy lý Long thần với Cung vị hướng tương sinh tương khắc:

Trong Huyền Không Phong Thuỷ bí pháp chính là sự phối hợp giữa Thủy lý Long Thần với Cung vị. Thủy lý Long Thần hay được gọi đơn giản là Hướng tinh trong Phi tinh bàn, chuyên quản Tài vận. Cung vị chính là chỉ phương vị hướng theo 24 sơn.
Người mới tiếp cận Huyền Không phong thủy, chỉ biết tại phương vị Thuỷ lý Long Thần Vượng thì sắp bày Thủy trong bố cục nhà để kích hoạt, như vậy thì Phú quý vẫn có thể đạt được do Thủy quản Tài lộc, nhưng chậm và không mạnh. Đối với người tinh thông Huyền Không phải cần đến chiều sâu của bí pháp lý khí phong thủy.
Bước đầu tiên: Phải biết được độ số của cung vị Hướng.
Bước thứ hai: Phải xem Thủy lý Long Thần, tức là Hướng tinh.
Bước thứ ba: So Cung vị với Thủy lý Long Thần hợp luận, nhưng tất nhiên phải phù hợp với Tam nguyên Đại quái Long.
Bước thứ tư: Trong Hướng Nguyên Long, Thủy lý Long Thần sinh Cung vị là Cát lợi, Cung vị sinh Thủy lý Long Thần là bất lợi. Đương nhiên Cung vị và Thủy lý Long thần tương khắc thì hướng nhà sẽ gặp bất lợi về tài lộc.
- Ví dụ: Nhà nhập trạch Vận 8, toạ Bính hướng Nhâm (hình minh họa số 1 phía dưới).
Theo tinh bàn thì ở hướng Thủy lý long thần là Bát bạch tinh. Bởi vì cung Nhâm thuộc Địa nguyên long, xem Huyền không ngũ hành của Bát bạch tinh phải xem Địa nguyên long của Thủy lý long thần là gì. Ta thấy Địa nguyên long của Bát bạch tinh là cung Sửu, lại thấy Sửu thuộc Thổ của Huyền không ngũ hành. Như vậy ta đã hoàn thành bước thứ 2, xác định được Địa nguyên long của Thủy lý long thần ở hướng thuộc Thổ. Tiếp đến xét cung vị của địa bàn chính là Nhâm. Nhâm thuộc Thủy của Huyền không ngũ hành. Do đó Thủy lý long thần khắc cung vị nên có sự bất lợi về tài lộc (mặc dù hướng nhà có Bát bạch tinh đương vượng).
- Ví dụ tiếp theo: Nhà nhập trạch vận 8 Tọa Quý hướng Đinh:
Theo Phi tinh bàn thì ở Hướng Thuỷ lý Long Thần là Bát Bạch tinh, bởi vì cung Đinh thuộc Nhân Nguyên Long, xem Huyền Không Ngũ hành của Bát Bạch tinh phải xem Nhân Nguyên Long của Thủy lý Long Thần là gì. Ta thấy Nhân Nguyên Long của Bát Bạch tinh là cung Dần, lại thấy Dần thuộc Mộc của Huyền Không Ngũ Hành. Vậy thì ta đã hoàn thành bước 2, xác định được Nhân Nguyên Long của Thủy lý Long Thần ở Hướng thủ là thuộc Mộc.
Tiếp đến ta xét xem cung vị của Địa bàn, chính là Đinh. Đinh thuộc Hoả của Huyền Không Ngũ Hành, cho nên, cung vị thuộc Hoả.
Phàm Thủy lý Long Thần sinh cung vị tất Cát lợi. Ngược lại, Cung vị sinh Thủy lý Long Thần tất bất lợi. Hiện tại, theo ví dụ trên, tổng hợp lại ta có Thủy lý Long Thần Dần Mộc sinh Cung vị Đinh Hoả, thuộc cách "Thuỷ lý Long Thần sinh Cung vị". Vậy có thể luận đoán đây là trường hợp có được sự tăng cường về Tài lộc của Trạch Vận.
Thêm 1 ví dụ: Nhà nhập trạch Vận 8, toạ Tý hướng Ngọ.
Hướng Thủy lý Long Thần cũng là Bát Bạch tinh. Vì cung Ngọ thuộc Thiên Nguyên Long, xét Huyền Không Ngũ Hành của Bát Bạch tinh cũng phải xem Thiên Nguyên Long của Bát Bạch tinh. Ta có Thiên Nguyên Long của Bát Bạch tinh là Cấn, Huyền Không Ngũ Hành của Cấn thuộc Thổ. , vậy có thể nói Thiên Nguyên Long của Thuỷ lý Long Thần ở Hướng thuộc Thổ.
Cung vị của Địa bàn tại Ngọ, Ngọ thuộc Hoả của Huyền Không Ngũ Hành, cho nên Cung vị thuộc Hoả.
Theo ví dụ này, Cung vị thuộc Ngọ Hoả, Thủy lý Long Thần thuộc Cấn Thổ, thuộc cách cục "Cung vị sinh Thủy lý Long Thần" tất bất lợi. Do vậy đây là hướng nhà bất lợi về Tài lộc.
II/ Sơn thượng Long thần với Cung vị Sơn tương sinh tương khắc:
Hình vẽ minh họa phong thủy

Sau khi luận về sự tương sinh giữa Thủy lý Long Thần với cung vị, chúng ta luận tiếp bước nữa, đó là: Sơn thượng Long Thần với Cung vị tương sinh.
Sự phối hợp cũng cùng lệ như "Thủy lý Long Thần với Cung vị tương sinh", chỉ khác ở phần trước, chúng ta luận giữa Cung vị ở Hướng với Thủy lý Long Thần , còn phần sau đây chúng ta luận Cung vị Toạ nhà với Sơn thượng Long Thần của Toạ sơn, phương pháp như sau:
Bước 1: Phải biết độ tuyến của Cung vị Toạ sơn.
Bước 2: Phải xem Sơn thượng Long Thần là sao gì.
Bước 3: Đem Sơn thượng Long Thần với Cung vị hợp luận, nhưng phải phù hợp với Tam nguyên đại quái Long.
Bước 4: So sánh 2 cái cùng Nguyên Long với nhau, thấy Sơn thượng Long Thần sinh Cung vị là Cát lợi, thấy Cung vị sinh Sơn thượng Long Thần là bất lợi. Trong trường hợp Cung vị của Sơn và Sơn thượng Long thần tương khắc thì người ở nhà đó sẽ gặp bất lợi về sức khỏe và nhân đinh.
Nguyên tắc hoàn toàn giống với nội dung ở phần trên.
- Ví dụ: Nhà nhập trạch vận 8, Tọa Nhâm hướng Bính (hình minh họa số 2 phía dưới).
Ở cung tọa sơn ta thấy Sơn thượng Long thần là Bát bạch tinh. Bởi cung Bính thuộc Địa nguyên long, xét Huyền không Ngũ hành của Bát bạch tinh, phải xem Địa nguyên long của Sơn thượng Long thần. Ta thấy Địa nguyên long của Bát bạch tinh là Sửu, Sửu thuộc Thổ theo Huyền không Ngũ hành. Vậy Địa nguyên long của Sơn thượng Long thần ở cung tọa thuộc Thổ.
Cung vị của địa bàn tại Bính, mà Bính thuộc Hỏa của Huyền không Ngũ hành, nên cung vị của Sơn thuộc Hỏa. Theo nguyên lý thì Sơn thượng Long thần sinh cung vị tất cát lợi, ngược lại nếu Cung vị tọa Sơn sinh Sơn thượng Long thần tất bất lợi. Theo ví dụ này ta thấy Sơn thượng Long thần thuộc Sửu Thổ, Cung vị của tọa Sơn thuộc Hỏa. Nghĩa là Cung vị của tọa Sơn sinh cho Sơn thượng Long thần. Mặc dù là quan hệ tương sinh nhưng là "cung sinh sao" nên nhân đinh và sức khỏe của người ở hướng nhà này cũng không thực sự hưng vượng (theo phương pháp luận thông thường thì nhà này thuộc song tinh đáo Tọa đắc vượng về nhân đinh và sức khỏe).
- Ví dụ tiếp theo: Nhà nhập Trạch Vận 8, toạ Đinh Hướng Quý.
Ở cung Toạ sơn, Sơn thượng Long Thần Bát Bạch tinh. Bởi vì cung Đinh thuộc Nhân Nguyên Long, xét Huyền Không Ngũ Hành của Bát Bạch tinh phải xem Nhân Nguyên Long của Sơn thượng Long Thần. Ta thấy Nhân Nguyên Long của Bát Bạch tinh là Dần, Dần thuộc Mộc theo Huyền Không Ngũ Hành. Vậy có thể nói Nhân Nguyên Long của Sơn thượng Long Thần ở cung Toạ sơn thuộc Mộc.
Cung vị của Địa bàn tại Đinh, Đinh thuộc Hoả của Huyền Không Ngũ Hành, cho nên Cung vị thuộc Hoả.
Phàm Sơn thượng Long Thần sinh cung vị tất Cát lợi, ngược lại, Cung vị sinh Sơn thượng Long Thần tất bất lợi. Theo ví dụ này, ta thấy Sơn thượng Long Thần thuộc Dần Mộc, Cung vị thuộc Đinh Hoả, hợp luận lại thì Sơn thượng Long Thần Dần Mộc sinh Cung vị Đinh Hoả, thuộc cách cục "Sơn thượng Long Thần sinh Cung vị". Do đó nhà có cách cục này, sức khỏe của người trong nhà rất tốt, nhân đinh hưng vượng.
Thêm một Ví dụ: Nhà nhập Trạch Vận 8 toạ Ngọ hướng Tý.
Ở phương Toạ sơn, Sơn thượng Long Thần là Bát Bạch tinh. Bởi vì cung Ngọ thuộc Thiên Nguyên quái, xét Huyền Không Ngũ Hành của Bát Bạch tinh, phải xem Thiên Nguyên quái của Sơn thượng Long Thần là gì. Ta thấy Thiên Nguyên quái của Bát Bạch tinh thuộc Cấn, Cấn thuộc Thổ theo Huyền Không Ngũ Hành. Vậy ta có thể biết Thiên Nguyên quái của Sơn thượng Long Thần ở Hướng thủ thuộc Thổ.
Cung vị Địa bàn tại Ngọ, Ngọ thuộc Hoả của Huyền Không Ngũ Hành, cho nên cung vị thuộc Hoả.
Ta thấy Sơn thượng Long Thần sinh Cung vị tất Cát lợi, ngược lại, Cung vị sinh Sơn thượng Long Thần thì bất lợi.
Theo ví dụ này, Cung vị thuộc Ngọ Hoả, Sơn thượng Long Thần thuộc Cấn Thổ, hợp luận lại là Cung vị Ngọ Hoả sinh Sơn thượng Long Thần Cấn Thổ, thuộc cách cục "Cung vị sinh Sơn thượng Long Thần", do vậy sức khỏe và nhân đinh của người trong nhà này cũng không thực sự hưng vượng.
Trên đây là những ví dụ cơ bản về nhận định lý khí tốt xấu trong Dương trạch dựa vào Sơn - Hướng của nhà cũng như trạch vận và Ngũ hành sinh khắc giữa Cửu tinh của sơn - hướng nhà. Tuy có phần khó hiểu nhưng khi đã tường minh thì chúng ta đã tiến thêm một bước cao hơn trong lý luận cũng như trong thực tế cho một phương pháp tiếp cận Phong thủy Huyền không tinh hoa.
(Bài viết sưu tầm và chỉnh lý với mục đích chia sẻ cho những ai quan tâm dễ tiếp cận hơn với những kiến thức thuộc lĩnh vực Huyền học).
phodesign

⭐♡ Hãy cùng nhau chia sẽ những thông tin hay nhất về kiến trúc và các file mẫu bản vẻ đẹp nhé !.

Đăng nhận xét

🗓 Góp ý và bình luận nhanh:
!❄♡ Vui lòng để lại comment yêu cầu của các bạn lên khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất từ chúng tôi.
!❄♡ Chèn hình bằng cách dán link ảnh hay video trực tiếp vào khung bình luận.
!❄♡ Hiện admin đang bận phát triển dự án cho Kiến Trúc Phố nên chưa thể hỗ trợ các bạn kịp thời được. Mong các bạn thông cảm nhé. Sau 01-12 Ad sẽ trở lại. Nếu các bạn có yêu cầu gì thì cứ để lại bình luận ở bên dưới.

Mới hơn Cũ hơn