Đôi khi để tăng thêm không gian hiển thị cho web/ blog với các quảng cáo chạy dọc hai bên, đơn giản là các bạn chèn thêm một đoạn code nhẹ dạng html như bên dưới với các thông số được tùy cho phù hợp với web, blog của mình

Hình minh họa cho thấy hai banner trượt dọc hai bên sau khi mình đã chèn. Đoạn code rất nhẹ tương thích tôt với các nền tảng wordpress, blospot, joomlaa, drupal...


<div id='ads-trai'>
  <div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:160px;position:fixed; right:50%; top:125px; margin-right:512px;z-index:1'> 
  <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">

    <a href='http://phim14.me/'><img src='http://farm6.staticflickr.com/5759/31081343902_b95bee4751_o.png'/></a>
  </span>
  </div>
</div>


<div id='ads-phai'> 
  <div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:160px;position:fixed; left:50%; top:125px; margin-left:512px;'>
  <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">
     <a href='http://www.phim14.me/'><img src='http://farm6.staticflickr.com/5759/31081343902_b95bee4751_o.png'/>   </a>
  </span>
  </div>
</div>
Sau khi chèn xong các bạn kiểm tra và tùy chỉnh các thông số 50% tăng giảm để vị trí của banner phù hợp với web/ blog của mình

Đoạn code thứ hai cũng tương tự như đoạn code đầu tiên với hai banner riêng biệt hai bên. Các bạn có thể điều chỉnh độ rộng của banner bằng cách thay thông số 120 px, điều chỉnh vị trí bằng cách thay đổi 10px thành con số phù hợp với web cảu mình.


<div id="left_ads_float"> <a href="Link web 1" target="_blank"><img border="0" src="Link hình ảnh 1" width="120" /></a> </div> 

<div id="right_ads_float"> <a href="Link web 2" target="_blank"><img border="0" src=" Link hình ảnh 2" width="120" /></a> </div> 
<style> #left_ads_float { top:10px; left: 10px; position:fixed; } #right_ads_float { top:10px; right: 10px; position:fixed; } </style> <script> var vtlai_remove_fads=false; function vtlai_check_adswidth() { if(vtlai_remove_fads) { document.getElementById('left_ads_float').style.display='none'; document.getElementById('right_ads_float').style.display='none'; return; }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1) { vtlai_remove_fads=true; vtlai_check_adswidth(); return; } else { var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth); if(lwidth<1110) { document.getElementById('left_ads_float').style.display='none'; document.getElementById('right_ads_float').style.display='none'; } else { document.getElementById('left_ads_float').style.display='block'; document.getElementById('right_ads_float').style.display='block'; } setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10); } } </script>


Nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại tin nhắn bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn