Bán đảo Thủ Thiêm dần được hình thành và trở thành một phần quan trọng trong việc phát triễn đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Để có một cái nhìn tổng quát, hôm nay Phố kiến trúc xin giới thiệu các bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm từ trước đến nay với nhiều ý tưởng thiết k
ế khác nhau để so sánh


Bản Quy hoạch 1958
Bản Quy hoạch 1974

Bản Quy hoạch 1996


Bản Quy hoạch 1996, trong việc kết nối tổng thể với quy hoạch phát triển của quận 9


Bản Quy hoạch 2006
Bản Quy hoạch 2012