Header Ads

Nhà trên đỉnh núi

Ngôi nhà nằm cheo leo ngay đỉnh núi khiến ai cũng phải sững sờ khi nhìn thấy lần đầu
Kết hợp với phong cách địa trung hải đặc trưng rất hợp với cảnh quang và địa hình xung quanh