Header Ads

Ân tượng với ngôi nhà treo vách đá.
Bạn sẽ thật phải kinh ngạc khi khám phá hết căn nhà đầy cheo leo, hiểm trở và độc đáo lạ thường này.Ngôi nhà được treo vào vách đá một cách cheo leo không tưởng. Lối vào tiếp cân ngôi nhà khá bình thường như bao ngôi nhà khác, sau đó sẽ có thang máy đưa xuống các tầng bên dưới.
1 2 3