...Việc thiết kế một ngôi nhà không đơn thuần là chỉ việc chăm chút và hoàn thiện sao cho ngôi nhà của mình tốt nhất, đẹp nhất hay nỗi bật nhất như cách mà chúng ta thông thường hay nghĩ đến. Mà nó phải được đặt trong một tổng thể một khu dân cư được gắn kết với nhau một cách hài hòa và nằm trong một tổng thể thống nhất.Mời các bạn tham khảo bản nghiên cứu sau nhé, đồng thời cúng trải nghiêm thêm khả năng về ngoại ngữ của mình luôn nhé. Chúc các bạn hiểu thêm những điều bổ ích từ bản report này nhé.