....Việc sở hữu một trang blog cũng khá dễ dàng...Bên cạnh đó để tăng tính tương tấc cho các bài viết, nhiều bạn rất thích chèn thêm khung comment facebook vào cuối mỗi bài viết.

Mình cũng không phải ngoại lệ, đã từng chèn nhiều lần rồi và thấy cũng không quá phức tạp lắm.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 bước đơn giản để chèn nhanh một khung bình luận bằng facebook cho trang blog của các bạn nhé..

Bước đầu tiên là tạo một mã số app facebook, các bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Sau  khi có được mã số App ID rồi thì các  bạn sẽ tiến hành chèn thôi

1. Vào phần chỉnh sữa HTML, chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <head>

<meta content='App ID' property='fb:app_id'/>

Lưu ý là cac bạn phải thay App ID bằng code của các bạn nhé

2. Chèn đoạn code tiếp theo và sau thẻ <body> nhé
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=App ID&amp;version=v2.3&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>Lưu ý là mã App ID cũng phải được thay thế nhé

3. Tiếp tục chèn đoạn code bên dưới và sau đoạn mã <b:include data='post' name='post'/> 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='fb-comments' data-num-posts='10' data-width='600px' expr:data-href='data:blog.canonicalUrl'/>

</b:if>
Đến đây thì cũng đã gần như hoàn tất rồi đấy.. Có một lưu ý nhopr là cấc bạn có thể thay thế con số màu đỏ 
600px bên trên để có thể phù hợp với chiều ngang của khung bài post 

Bây giờ các bạn tiến hành lưu mẫu và ra ngoài trang blog của mình kiểm tra nhé. Nếu nó đã xuất hiện khung comment và dòng Moderation Tool, một công cụ kiểm duyệt,  là các bạn đã chèn thành công rồi nhé.


Chúc các bạn chèn khung comment facebook vào trang blog của mình thành công!

P/s Nếu các bạn có quan tâm hay có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé.