Khóa học lái xe ôtô B2 cơ bản áp dụng cho tất cả học viên chưa biết lái xe, Trung tâm đào tạo lái xe sẽ dạy cho học viên từ những bước cơ bản, đảm bảo đầy đủ các bài học lái xe hạng B2 và theo đúng qui trình đào tạo lái xe ôtô do Sở GTVT đưa ra. Thời gian học lái xe ô tô B2 chỉ 3 tháng thi và nhận bằng. Đi làm vẫn có thể theo học bình thường. Thực hành trên xe đời mới, lý thuyết sẽ hỗ trợ 24/24, tận tình
Vui lòng liên hệ: Anh Phú:  09-3300-1808 để được hướng dẫn.
học lái xe