Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.


  Ngay  tại quảng trường Mê Linh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có một tòa cao ốc sắp hoàn thành khá đẹp với hình dạng trông thật hiện đại và cao vút. Đó là tòa cao ốc văn phòng Vietcombank.

Hình dạng kiến trúc mang phong cách hiện đại với các đường phân vị dọc rõ ràng nhấn mạnh sự vút cao của tòa cao ốc.

Phải trải qua nhiều quá trình tư vấn thiết kế của các đơn vị khác nhau ở trong và ngoài nước, công trình cuối cùng cũng đã được định hình xong hình dạng bên ngoài của  nó.Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Vietcombank tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án công trình tòa nhà Vietcombank
- Địa chỉ: số 5th Quảng trường Mê Linh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Diện tích lô đất: 3232 m2
- Tổng diện tích sàn: 71.000 m2
- Chức năng chính: Văn phòng làm việc
- Thiết kế: Công ty Pelli Clarke Pelli Architects và Công ty Ong&Ong Co. Ltd – Việt Nam