Trên thị trường bất động sản (BĐS), tồn kho tiếp tục giảm mạnh. Tổng giá trị tồn kho tính tới ngày 20/4/2015 còn khoảng 68.782 tỷ đồng.
Cụ thể, con số này đã giảm 59.766 tỷ đồng (giảm 46,49%) so với quý I/2013 và giảm 1.921 tỷ đồng so với thời điểm 20/3/2015. Trong đó, tồn kho nhà thấp tầng 9.426 căn, tương đương với 16.347 tỷ đồng; tồn kho căn hộ chung cư là 13.671 căn, tương đương 20.885 tỷ đồng; tồn kho đất nền thương mại là 1.637.782m2, tương đương với 4.545 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở 8.388.976m2, tương đương 27.005 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng cũng cho hay, tổng giá trị tồn kho BĐS tại địa bàn TP. Hà Nội tính tới ngày 20/4/2015 còn khoảng 8.869 tỷ đồng, giảm 8.191 tỷ đồng (giảm 48,01%) so với quý I/2013 và giảm 136 tỷ đồng so với tháng liền kề trước đó. Trong đó, tồn kho nhà thấp tầng là 2.485 căn, tương đương với 7.301 tỷ đồng; tồn kho căn hộ chung cư 1.403 căn, tương đương với 1.568 tỷ đồng.
Lượng tồn kho trên thị trường BĐS tếp tục giảm mạnh. Ảnh: Đầu tư chứng khoán
Tính đến ngày 20/4/2015, tại Tp.HCM, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 13.528 tỷ đồng. Con số này giảm 15.214 tỷ đồng (giảm 52,93%) so với quý I/2013 và giảm 528 tỷ đồng so với thời điểm 20/3/2015.
Trong số đó, tồn kho nhà thấp tầng là 691 căn, tương đương với 1.934 tỷ đồng; tồn kho chung cư 5.847 căn, tương đương với 9.954 tỷ đồng; tồn kho đất nền thương mại là 34.318m2, tương đương với 437 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở 264.629m2, tương đương 1.203 với tỷ đồng.
Đối với tình trạng xuất hiện giá chênh, "thổi" giá tại một số dự án BĐS, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương như Tp.HCM, Hà Nội siết chặt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật ở dự án, sàn giao dịch BĐS để ngăn chặn kịp thời hành vi bán nhà khi chưa đủ điều kiện, cung cấp thông tin không chính xác, chênh lệch giá bất hợp lý, nâng giá bán qua các khâu trung gian gây thiệt hại cho khách hàng.
(Theo Chính phủ)