Header Ads

Hội chợ Milan Expo 15, nơi hội tinh hoa kiến trúc của các nước.

   
  Hội chợ Milan Expo 15  diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/10 năm nay với chủ đề " Nuôi sống hành tinh, năng lượng cho cuộc sống", bao gồm 154 gian hàng của các nước.

   Những vấn đề đặt ra là các thách thức về an ninh lương thực, tiếp cận với dinh dương avf tính bền vững,...

  Những thiết kế khá đẹp của các Pavillon ( gian hàng) bao gồm cả gian hàng của Việt Nam được chọn lọc trong số các gian hàng nổi bật của các nước.


Hội chợ Milan Expo 15Hội chợ Milan Expo 15

Hội chợ Milan Expo 15

Hội chợ Milan Expo 15

Hội chợ Milan Expo 15

Hội chợ Milan Expo 15

Hội chợ Milan Expo 15
Hội chợ Milan Expo 15Hội chợ Milan Expo 15