Bên cạnh 5 NHTM Nhà nước, đây là 8 ngân hàng TMCP (Thương mại Cổ phần) đầu tiên được tham gia vào chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
Trước đó, Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ đã bổ sung thêm một số ngân hàng TMCP do NHNN Việt Nam chỉ định được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở.
Thực hiện Nghị quyết này, ngày 18/11/2014, NHNN đã ban hành Thông tư 31/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, trong đó cho phép một số ngân hàng TMCP do NHNN chỉ định được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở bên cạnh các NHTM Nhà nước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Kinhdoanhnet
Mới đây, NHNN vừa có văn bản chấp thuận cho 8 Ngân hàng TMCP được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ. Đó là 8 ngân hàng sau:
- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank
- Ngân hàng TMCP Bảo Việt- Baovietbank
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB
- Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcombank
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong- TPbank
- Ngân hàng TMCP Phương Đông- OCB,
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- VPBank
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Seabank

Đây cũng là 8 ngân hàng TMCP đầu tiên được tham gia vào chương trình cho vay hỗ trợ nhà. Trước đó là 5 NHTM Nhà nước bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 13 ngân hàng thương mại tham gia giải ngân gói tín dụng ưu đãi này.
NHNN yêu cầu các ngân hàng này thực hiện việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của NHNN và Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 61/NQ-CP nêu trên.
(Theo Thời báo ngân hàng)