Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (gọi tắt là IDICO-INCON) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), được cổ phần hóa vào 10/2006 và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4116000689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 31/1/2007, cấp lần thứ V ngày 31/1/2012.
-   Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
-  Tên tiếng Anh: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company
-    Tên viết tắt: IDICO-INCON
-    Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
-   Mã số thuế: 0304843611
-   Trụ sở chính: 151ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TpHCM.
-  Điện thoại: 083.9304790                    Fax: 083.9305728
-  Website: www.idico-incon.com.vn       Email: vpth@idico-incon.com.vn .
Ø   Lĩnh vực hoạt động chính
-  Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông.
-  Quy hoạch xây dựng.
-  Khảo sát xây dựng.
-  Tư vấn lập dự án đầu tư.
-  Quản lý dự án.
- Tư vấn đấu thầu.
- Tư vấn giám sát.
- Thí nghiệm xây dựng.
Ø   Sự kiện quan trọng của công ty qua các năm:

        Năm 2002
        Công ty được thành lập với tên Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2002 của Bộ Xây dựng.
        Năm 2003
        Công ty Tư vấn đầu tư IDICO được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư xây dựng.
        Năm 2007
        Công ty được cổ phần hóa theo QĐ số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 của Bộ Xây dựng thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
         Vốn điều lệ 20.000.000.000 vnđ.
        Năm 2010
          Đạt cột mốc đáng nhớ khi sản lượng tư vấn vượt mốc 50 tỷ đồng (54 tỷ).
        Năm 2011
         Ngày 18/4/2011 cổ phiếu của IDICO-INCON chính thức được niêm yết & giao dịch lần đầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số …/QĐ-SGDHN.
        Năm 2012
           Đạt chứng nhận ISO 9001:2008.
      IDICO-INCON với sức trẻ, lòng quyết tâm và sự chuyên nghiệp của cả hệ thống cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng, đối tác những giá trị tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động của IDICO